U bent hier

Columns

Iedereen een eigen stijl

Rob Dijkstra- 1 april, 2015

‘Waarom maken jullie nog steeds samenvattingskaarten van de NHG-Standaarden?’, vroeg mij laatst een aios. Zij vond de kaartjes een totaal achterhaald concept; een kort filmpje met de hoogtepunten uit de standaard zou veel zinvoller zijn.

Vertrouwensbalans

Rob Dijkstra- 3 maart, 2015

De laatste jaren hebben richtlijnen een almaar belangrijker rol gekregen. Ook ondersteunt de computer ons steeds meer, met richtlijnen binnen het HIS, met SOEP-registratie, met het elektronisch voorschrijfsysteem, met contra-indicaties en medicatiebewaking, en met het coderen van diagnoses.

Visitatie

Rob Dijkstra- 2 februari, 2015

Vele huisartsen reageerden verontrust op de brief die zij ontvingen over de visitatie als onderdeel van de herregistratie. Zij zien de visitatie als een extra activiteit, waarvan ze het nut betwijfelen. Dat bij een toch al hoge werkbelasting en dan ook nog voor eigen kosten. Ik kan me verplaatsen in de reacties en heb hier alle begrip voor.

Speerpunten in 2015

Rob Dijkstra- 7 januari, 2015

Per januari 2015 veranderde veel: de organisatie van de langdurige zorg, afstemming met de gemeenten en de indeling in segmenten. Maar wat merk je van die veranderingen in de spreekkamer?

Een mooie toekomst

Rob Dijkstra- 3 december, 2014

Een fors toenemend aantal mensen heeft meer vertrouwen in de mening van gelijken dan van een institutie. De explosieve groei van websites als Tripadvisor, Iens, maar ook Zorgkaart illustreert dat. Mensen leren kennelijk graag van elkaar. Dat doen wij als dokters ook.

Iedereen wint

Rob Dijkstra- 5 november, 2014

Samenwerken is meer dan afstemming alleen. Vaak denken we dat als we elkaar nu maar op de hoogte houden van wat alle betrokken zorgverleners doen, we kunnen doorgaan met wat we het belangrijkst vinden: het leveren van individuele patiëntenzorg. Samenwerkingsvormen die gepaard gaan met uitgebreide overleggen zijn op dit moment niet goed in onze reguliere werkzaamheden in te passen.

Ecg op twitter

Rob Dijkstra- 30 september, 2014

Zelfmetingen lijken een enorme vlucht te nemen. Na de weegschaal op de badkamer kwamen de stappentellers, de hartslagmeters bij het hardlopen, zelftests bij de drogist en allerlei mogelijkheden om onze eigen activiteiten bij te houden.

Kilo’s leesvoer…

Rob Dijkstra- 3 september, 2014

Gemiddeld verschijnen elke dag 1500 medische artikelen verdeeld over 25.000 biomedische tijdschriften. Samen met de 30 kilo aan richtlijnen die de huisartsgeneeskunde raken leidt dit tot een informatieparadox: we worden overladen met kennis maar kunnen vaak niet goed vinden wat we nodig hebben. Daaraan draagt bij dat onze unieke patiënten meestal geen uniforme maar juist steeds complexere problemen hebben.

Stekker in de hand

Rob Dijkstra- 30 juli, 2014

Binnenkort kan de patiënt wellicht meer controle krijgen over zijn eigen gezondheidsgegevens met programma’s als Google fit, de Health-kit van Apple en Health Vault van Microsoft. Het idee daarachter is dat de patiënt elke informatiebron van een zorgverlener kan raadplegen die hij nodig heeft.

Afgevinkt

Rob Dijkstra- 2 juli, 2014

De caissière bij de supermarkt heeft geleerd dat ze me moet aankijken en begroeten. Stel je voor dat ze dat aankijken en begroeten vervolgens zou moeten registreren in een computer… Dan zou de wachtrij voor de kassa groeien en de klanttevredenheid dalen!