U bent hier

Columns

Wensgeneeskunde

Rob Dijkstra- 30 september, 2015

‘Als ik twijfel, haal ik het weg en laat ik het nakijken’, zeg ik meestal geruststellend tegen mijn patiënt als ik wil aangeven dat er geen reden is voor actie bij een mij getoonde moedervlek.

Goed voorgeschreven! (Nu de aflevering nog…)

Rob Dijkstra- 3 september, 2015

Antibioticaresistentie is een groeiend, wereldwijd probleem. In Nederland merken we dit vooral doordat steeds meer mensen na een verblijf in een buitenlands ziekenhuis terugkomen naar Nederland met een resistente bacterie in hun lijf.

Heb ik iets aan het PGD?

Rob Dijkstra- 28 juli, 2015

Het Persoonlijk gezondheidsdossier staat volop in de belangstelling, maar is nou wel duidelijk waar we het precies over hebben? Volgens de NPCF gaat het om een digitaal dossier waarin de patiënt zijn medische gegevens binnenhaalt en zijn eigen persoonlijke aantekeningen toevoegt. Zo heeft hij zijn gegevens altijd bij zich en kan hij deze naar eigen keuze ter beschikking stellen aan hulpverleners.

De inzet van kaderhuisartsen

Rob Dijkstra- 30 juni, 2015

Er zijn nu twaalf NHG-Kaderopleidingen waarin huisartsen zich twee jaar lang bekwamen in een bepaald vakgebied, variërend van diabetes en CVRM tot palliatieve zorg en beleid en beheer.

Patiëntgeheim

Rob Dijkstra- 9 juni, 2015

Ik ben ervan overtuigd dat wij huisartsen ons grondig houden aan ons beroepsgeheim en ervoor zorgen dat we alleen medische informatie verstrekken met toestemming van de patiënt.

Column Rob Dijkstra, De patiënt als Thuisarts

Rob Dijkstra- 29 april, 2015

Voordat ze naar het spreekuur komen zijn onze patiënten steeds actiever. Het aantal van hen dat al naar informatie op Thuisarts.nl heeft gezocht neemt gestaag toe en dat is een heel goede zaak! Immers, met een al goed geïnformeerde patiënt kun je een beter gesprek voeren, bijvoorbeeld over de te maken keuzes. ‘Ben je al met je griepklachten naar de dokter geweest?’ ‘Nee, met griep ben ik mijn eigen Thuisarts.’

Iedereen een eigen stijl

Rob Dijkstra- 1 april, 2015

‘Waarom maken jullie nog steeds samenvattingskaarten van de NHG-Standaarden?’, vroeg mij laatst een aios. Zij vond de kaartjes een totaal achterhaald concept; een kort filmpje met de hoogtepunten uit de standaard zou veel zinvoller zijn.

Vertrouwensbalans

Rob Dijkstra- 3 maart, 2015

De laatste jaren hebben richtlijnen een almaar belangrijker rol gekregen. Ook ondersteunt de computer ons steeds meer, met richtlijnen binnen het HIS, met SOEP-registratie, met het elektronisch voorschrijfsysteem, met contra-indicaties en medicatiebewaking, en met het coderen van diagnoses.

Visitatie

Rob Dijkstra- 2 februari, 2015

Vele huisartsen reageerden verontrust op de brief die zij ontvingen over de visitatie als onderdeel van de herregistratie. Zij zien de visitatie als een extra activiteit, waarvan ze het nut betwijfelen. Dat bij een toch al hoge werkbelasting en dan ook nog voor eigen kosten. Ik kan me verplaatsen in de reacties en heb hier alle begrip voor.

Speerpunten in 2015

Rob Dijkstra- 7 januari, 2015

Per januari 2015 veranderde veel: de organisatie van de langdurige zorg, afstemming met de gemeenten en de indeling in segmenten. Maar wat merk je van die veranderingen in de spreekkamer?