U bent hier

Columns

Inzicht in eigen handelen

Rob Dijkstra- 5 februari, 2014

Het werk van de huisarts bestaat grotendeels uit contacten met patiënten. We nemen de historie en context van de patiënt mee in diens verhaal en baseren onze behandelingsvoorstellen op de NHG-Standaarden en andere wetenschappelijke bronnen.

Meerwaarde

Rob Dijkstra- 7 januari, 2014

De computer in mijn spreekkamer bleek onlangs te traag geworden voor mijn HIS, dus moest ik een nieuwe aanschaffen. Die was wel lekker snel, maar ik moest opeens ook allerlei software en randapparatuur vervangen, en certificaten en handige toepassingen opnieuw installeren. Op dat moment was die nieuwe computer in mijn ogen niet meer zo fijn!

Visitatie

Rob Dijkstra- 3 december, 2013

Kenmerk van onze professie is dat wij onze eigen opleiding, registratie, kwaliteitseisen en tuchtrechtspraak beheren. Dat wij dit alles zelf kunnen invullen maakt ons ook verantwoordelijk voor het vormgeven aan transparantie van ons handelen opdat de maatschappij vertrouwen in ons houdt.

Sparringpartners

Rob Dijkstra- 29 oktober, 2013

De tijd dat we de pen al op het receptenblok hadden staan zodra de patiënt onze spreekkamer binnenliep, ligt al heel ver achter ons. Huisartsen schrijven hun medicatie nu vrijwel altijd elektronisch voor, gesteund bij het kiezen voor de juiste middelen en doseringen door het elektronisch voorschrijfsysteem. Aan de patiënt leggen we uit wat de verwachte werking en mogelijke bijwerkingen zijn.

Iedereen een iPad?

Rob Dijkstra- 2 oktober, 2013

Onlangs verkondigde de Unie Katholieke Bond van Ouderen in het NOS-Journaal dat de kosten van de zorg fors zouden dalen als alle ouderen een iPad hadden. Ze zouden dan gemakkelijker kunnen communiceren met zorgverleners.

Duizendpoot met speerpunten

Rob Dijkstra- 3 september, 2013

Als je alle activiteiten van het NHG overziet, lijkt het alsof er een duizendpoot aan de slag is. Die ontwikkelt een scala aan activiteiten, waarbij de samenhang niet altijd even duidelijk is. Toch is de opbouw consistent.

Groen

Rob Dijkstra- 30 juli, 2013

Is het een doel op zich om de patiënt toegang te geven tot het huisartsendossier? In diverse presentaties tijdens het WONCA-congres in Praag kwam aan de orde in hoeverre dit succesvol was gebleken. Een deel van de patiënten stelden het op prijs; huisartsen waren terughoudender. Maar in hoeverre dit echt voldoet aan de vraag van de patiënt werd niet echt duidelijk. De legitimering kwam er vooral op neer dat inzage in het dossier een wettelijk recht is.

Poortpraat

Rob Dijkstra- 3 juli, 2013

Volgens de laatste Euro Health Consumer Index steekt Nederland met kop en schouders uit boven de andere Europese landen als het gaat om de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Consumenten loven de mate waarin we patiënten informeren en bij de zorg betrekken. We scoren gemiddeld met onze wachttijden. Maar een negatief punt zou onze poortwachtersfunctie zijn.

Samen winnen

Rob Dijkstra- 29 mei, 2013

Samenwerken lijkt het nieuwe toverwoord. Huisarts en patiënt worden ‘teamleden’ en in zorgstraten leggen alle hulpverleners afspraken vast in een individueel zorgplan.

Goed op koers

Rob Dijkstra- 1 mei, 2013

Enkele dagen na de vaststelling van de NHG/LHV-Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 volgde een publiekspresentatie in Nieuwspoort. Het bericht ‘Elke patiënt krijgt een tweede dokter’ bepaalde het nieuws van die dag. De Toekomstvisie raakte duidelijk de juiste snaar bij zorgverleners, patiënten en beleidsmakers. De huisarts krijgt erkenning als spil in de zorg die staat voor doelmatige en goede zorg dicht bij de patiënt.