U bent hier

Columns

Groen

Rob Dijkstra- 30 juli, 2013

Is het een doel op zich om de patiënt toegang te geven tot het huisartsendossier? In diverse presentaties tijdens het WONCA-congres in Praag kwam aan de orde in hoeverre dit succesvol was gebleken. Een deel van de patiënten stelden het op prijs; huisartsen waren terughoudender. Maar in hoeverre dit echt voldoet aan de vraag van de patiënt werd niet echt duidelijk. De legitimering kwam er vooral op neer dat inzage in het dossier een wettelijk recht is.

Poortpraat

Rob Dijkstra- 3 juli, 2013

Volgens de laatste Euro Health Consumer Index steekt Nederland met kop en schouders uit boven de andere Europese landen als het gaat om de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Consumenten loven de mate waarin we patiënten informeren en bij de zorg betrekken. We scoren gemiddeld met onze wachttijden. Maar een negatief punt zou onze poortwachtersfunctie zijn.

Samen winnen

Rob Dijkstra- 29 mei, 2013

Samenwerken lijkt het nieuwe toverwoord. Huisarts en patiënt worden ‘teamleden’ en in zorgstraten leggen alle hulpverleners afspraken vast in een individueel zorgplan.

Goed op koers

Rob Dijkstra- 1 mei, 2013

Enkele dagen na de vaststelling van de NHG/LHV-Toekomstvisie huisartsenzorg 2022 volgde een publiekspresentatie in Nieuwspoort. Het bericht ‘Elke patiënt krijgt een tweede dokter’ bepaalde het nieuws van die dag. De Toekomstvisie raakte duidelijk de juiste snaar bij zorgverleners, patiënten en beleidsmakers. De huisarts krijgt erkenning als spil in de zorg die staat voor doelmatige en goede zorg dicht bij de patiënt.

Beter maken

Rob Dijkstra- 3 april, 2013

Huisartsen hebben in de loop der tijd een heel arsenaal opgebouwd aan vaardigheden, gewoontes en protocollen. Die zijn vaak onderdeel van onze routine geworden, maar het is wel goed om je af en toe af te vragen of wat je doet nog wel nodig is en of het niet handiger kan.

Mijn HIS is het best!

Rob Dijkstra- 4 maart, 2013

We hebben in Nederland bijna twintig huisarts-, keten-, en huisartsenpostinformatiesystemen.

Voorlichtingsrecept

Rob Dijkstra- 5 februari, 2013

Herinnerd worden helpt. In zijn boek Het checklist-manifest geeft Atul Gawande aan dat gebruik van checklists het aantal fouten in de medische sector fors kan verlagen. Na het lezen van dat boek zag ik direct een toepassingsmogelijkheid bij de afhandeling van de herhalingsreceptuur door de assistentes.

Een nieuwe bestuursvoorzitter!

Jako B- 30 januari, 2013

Dit nieuwe jaar beleeft een bijzondere start. Per 1 januari treedt bij het NHG een nieuwe bestuursvoorzitter aan: Rob Dijkstra. Na een zorgvuldige selectie en gesprekken met vele kandidaten is Dijkstra de beste van hen gebleken.