U bent hier

Column Rob Dijkstra, Kwalitijd

Rob Dijkstra- 7 maart, 2016

Er klinken nog wel eens verwijten dat de beroepsorganisaties in een ivoren toren zitten en eisen aan de praktijk stellen die ver van de realiteit liggen. Maar bij de uitwerking van nieuwe kwaliteitseisen naar aanleiding van Het roer moet om laten we zien dat dat best meevalt.

Als je intern je kwaliteit op orde hebt, hoef je geen gegevens voor externe controle meer te verstrekken. Het aantal in te leveren formulieren blijft beperkt en er zijn nog maar acht indicatoren per chronische zorgketen nodig voor de landelijke benchmark. De vergelijking van praktijken en variabele bekostiging zullen alleen plaatsvinden op indicatoren die bewezen onderscheidend, valide en relevant zijn.

Toch is de praktijk weerbarstiger dan je zou verwachten. Van mijn eigen zorggroep krijg ik herhaaldelijk mails met spiegeinformatie, waarin juichend wordt verkondigd dat de normen voor de S3-financiering wederom zijn gehaald en dat er variabel wordt vergoed. Opvallend is dat er met geen woord wordt gerept over alles waar we in het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest in het kader van Het roer moet om. Zitten de besturen van de zorggroepen dan te slapen of zijn dat de huisartsen die het voor het zeggen hebben in de algemene ledenvergaderingen van deze zorggroepen?

Kom op, collega’s, laten we elkaar niet wijsmaken dat je kwaliteitsverschillen tussen praktijken kunt vaststellen met getalletjes. Die helpen hooguit om meer inzicht te krijgen in het eigen handelen. De beste kwaliteit lever je als je met kennis van zaken de tijd neemt om samen met je patiënt naar de beste oplossingen voor hem te zoeken. Kwalitijd dus.

Rob Dijkstra