U bent hier

Dossier Persoonsgerichte Zorg

Laatste aanpassing. 20 januari, 2020

De huisarts werkt persoonsgericht en houdt in het contact met de patiënt rekening met zijn persoonlijke context, levensloop, leef- en werkomgeving. Aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de patiënt bij het behandelbeleid is uitgangspunt.

Het NHG biedt huisartsen ondersteuning met:

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

9 mei, 2019
De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en...