U bent hier

Dossier Persoonsgerichte Zorg

Laatste aanpassing. 18 november, 2020

Persoonsgerichte zorg is een kernwaarde van de huisartsenzorg
  • zorg waarbij de hele mens centraal staat en niet diens ziekte of beperking
  • die afgestemd is op individuele kenmerken, behoeften en context van de patiënt
  • die gebaseerd is op het samen beslissen welke zorg nodig en bij de persoon passend is
  • met continuïteit zodat het mogelijk is om een vertrouwensrelatie op te bouwen

Het doel van het programma persoonsgerichte zorg is het ondersteunen van huisartsen en praktijkmedewerkers met producten die hen in staat stellen om patiënten de beste zorg op maat te geven. Denk aan samen beslissen, begrijpelijke communicatie en zelfzorg.

Samen beslissen

Het NHG faciliteert Samen beslissen met:
Informatie voor de patiënt om zich voor te bereiden op het consult

Nieuwe en geactualiseerde keuzehulpen en keuzetabellen:

Begrijpelijke communicatie

 Zelfzorg

Het NHG vindt het belangrijk dat patiënten goede en betrouwbare voorlichting krijgen over ziekten en aandoeningen. Daarom maakt het NHG verschillende producten ter ondersteuning van de voorlichting, vóór, tijdens en na het consult. Deze producten sluiten aan op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen.

Praktijkorganisatie 

Nog meer tools voor de praktijk

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

9 mei, 2019
De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en...