U bent hier

Dossier Persoonsgerichte Zorg

Laatste aanpassing. 20 januari, 2020

De huisarts werkt persoonsgericht en houdt in het contact met de patiënt rekening met zijn persoonlijke context, levensloop, leef- en werkomgeving. Aandacht voor eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de patiënt bij het behandelbeleid is uitgangspunt.

Het NHG biedt huisartsen ondersteuning met:

Meer informatie: kenniscentrum@nhg.org

Nieuws

9 mei, 2019
De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en...

Publicaties

De kernwaarden van de huisartsgeneeskunde zijn de fundamenten van de huisartsenzorg: generalistische, persoonsgerichte en continue zorg. Deze kernwaarden worden in dit Standpunt afzonderlijk nader beschreven, maar zijn in de praktijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Standpunt sluit af met een overzicht van de verwachtingen van een huisarts behorend bij de verschillende kernwaarden.