U bent hier

Nieuwsberichten

Veranderingen NHG E-learnings, instructiefilms en leeromgeving

22 september, 2021

Het abonnement NHG E-learnings (voorheen PIN) is vernieuwd, inclusief een nieuwe leeromgeving. Met deze nieuwe abonnementsvorm sluiten we nog beter aan bij de steeds veranderende NHG-Richtlijnen en u bepaalt nu zelf welk onderwerp u waar en wanneer volgt. Daarnaast is ook de weergave en vindbaarheid van onze instructiefilms vernieuwd. Deze blijven via onze website gratis toegankelijk voor NHG-leden.

1,5 meter afstand en patiëntenstromen

21 september, 2021

Op 25 september worden versoepelingen doorgevoerd in de landelijke coronamaatregelen en vervalt onder andere het landelijke advies om 1,5 meter afstand te houden. Het te volgen beleid in zorginstellingen is aan zorginstellingen zelf. Het NHG adviseert om in de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost voorlopig de 1,5 meter afstand te behouden. Het beleid ten aanzien van mondneusmaskers is ongewijzigd gebleven.

Advies Gezondheidsraad: uitbreiding doelgroepen griepvaccinatie

20 september, 2021

Vandaag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over griepvaccinatie, er zijn 7 nieuwe doelgroepen toegevoegd aan het bestaande overzicht met patiëntgroepen. Een deel van de patiënten uit deze nieuwe doelgroepen zal naar verwachting een griepvaccinatie wensen. Het ministerie van VWS wil het voor deze patiënten mogelijk maken zich te laten vaccineren. NHG, LHV, SNPG en RIVM hebben gezocht naar een werkwijze die de huisarts zo min mogelijk belast. We dringen aan op een goede, heldere publiekscampagne van de overheid om patiënten te informeren, zodat mensen zelf kunnen beoordelen of ze wel of niet tot deze doelgroepen behoren.

Nieuw hulpmiddel bij keuze inhalator astma en COPD

16 september, 2021

Het NHG heeft tabellen ontwikkeld met een overzicht van inhalatoren voor volwassenen met astma en COPD. Deze tabellen vatten voor elke inhalator de belangrijkste kenmerken samen en zijn daarom te gebruiken als een hulpmiddel bij de keuze voor een inhalator in de eerste lijn. De tabellen zijn gebaseerd op aanbevelingen die in de NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD staan.

Herziene NHG-Standaard Hoofdpijn

16 september, 2021

De NHG-Standaard Hoofdpijn is volledig herzien. De standaard geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij spanningshoofdpijn, migraine, medicatieovergebruikshoofdpijn en clusterhoofdpijn. In de herziene standaard is meer aandacht voor de acute fase bij acute, hevige en/of onbekende hoofdpijn. Het verhoogde risico op hart- en vaatziekten bij migraine wordt uitgebreider besproken en er is medicatie toegevoegd als preventieve behandeling bij spanningshoofdpijn en migraine.

Derde prik voor patiënten met afweerstoornis

15 september, 2021

Een deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat uitsluitend om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Deze patiënten worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD. U kunt wellicht vragen krijgen van patiënten of zij wel of niet in aanmerking komen voor deze derde vaccinatie.

COVID-webinar 22 september 2021

15 september, 2021

Woensdagavond 22 september van 20.00-21.15 uur verzorgt Medische Scholing in opdracht van het RIVM en in samenwerking met de FMS, de GGD-GHOR en het NHG opnieuw een webinar. Schrijf u gratis in om u zo goed mogelijk inhoudelijk te laten informeren. Er is mogelijkheid tot accreditatie.

Medische zoekmachine ICPC is vernieuwd

14 september, 2021

Het NHG vertaalt het ICPC internationaal codestelsel voor gestandaardiseerd vastleggen van klachten en diagnoses naar de Nederlandse huisartsenzorg. Onlangs is de NHG-ICPC-1-zoeker geüpgraded en de intelligentie ervan flink verbeterd. Dit leidt tot betere zoekresultaten in de zoeker op nhg.org, en in de toekomst ook in het HIS. Daarnaast is ook het uiterlijk opgefrist.

Verduurzamen; hoe werkt dit in de praktijk?

7 september, 2021

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw praktijk(voering)? In het nieuwe e-boek ‘De groene huisartsenpraktijk’ leest u welke maatregelen u vandaag al kunt nemen om uw energieverbruik, CO2 uitstoot, waterverbruik en watervervuiling te reduceren. U leest in het e-boek over de ervaringen van vier huisartsen die hun praktijk hebben verduurzaamd en u krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid in uw praktijk.

Campagne geeft tips over hoe samen te beslissen

6 september, 2021

Vandaag start de grootste campagne over Samen Beslissen ooit. De campagne stimuleert een openhartig gesprek tussen zorgverlener en zorggebruiker. De campagne is gelanceerd vanuit patiëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging. Ook het NHG werkt mee. De campagne loopt 16 maanden.

Uitspraak rechtbank over geschil Ivermectine

16 augustus, 2021

Op 12 augustus heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de zaak van ANBB tegen het NHG. ANBB vroeg in deze procedure om een voorlopig getuigenverhoor om daarmee uiteindelijk via de rechter af te dwingen dat Ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG heeft de rechtbank gevraagd om het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.

Medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl flink uitgebreid

12 augustus, 2021

In 2021 zijn op Thuisarts.nl ruim 100 nieuwe teksten gepubliceerd over onderzoek en behandelingen in het ziekenhuis. Medisch specialisten en huisartsen kunnen patiënten naar deze informatie verwijzen, zodat zij beter voorbereid in de spreekkamer komen of thuis nog eens rustig de informatie kunnen nalezen. De specialist heeft hierdoor meer tijd voor de specifieke situatie van de patiënt en eventueel aanvullende vragen.

Anticonceptiemethode met koperballetjes geschorst

4 augustus, 2021

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt momenteel signalen over de koperspiraal Ballerine die reden kunnen zijn tot zorg. De Ballerine, de anticonceptiespiraal met koperballetjes, mag niet meer verkocht worden. Ballerines die al verkocht zijn mogen volgens de wet nog wel gebruikt worden. Als de inspectie meer informatie krijgt, voor vrouwen die een Ballerine spiraal hebben, volgt er een aanpassing van dit bericht zodat u eventuele patiëntvragen kunt beantwoorden.

Start campagne Samen Beslissen

4 augustus, 2021

Op maandag 6 september start een nieuwe, anderhalf jaar durende campagne over Samen Beslissen. De campagne gaat over een openhartig gesprek tussen zorgverlener en patiënt of cliënt. Samen Beslissen kan het verschil maken tussen goede, passende zorg, en zorg waar mensen niet bewust voor gekozen hebben, of zelfs niet helemaal achter staan. Door samen te beslissen zijn mensen tevredener over de zorg die zij krijgen en trouwer aan de afspraken die zij met hun zorgverlener maken.

WONCA Europe zeer geslaagd: kijk nu terug

28 juli, 2021

Deze maand organiseerde het NHG een succesvolle online editie van WONCA Europe. Doel van het congres? Het verbeteren van de zorgkwaliteit en het stimuleren van kennisuitwisseling binnen de Europese huisartsengemeenschap. Tot 10 oktober is het mogelijk om het congres terug te kijken en uw kennis te verrijken, ook als u niet aanwezig was. Voor NHG-leden geldt een aantrekkelijke ledenkorting, er zijn 20 accreditatiepunten toegezegd.