U bent hier

Nieuwsberichten

Nieuwe website Opiaten.nl gelanceerd

15 oktober, 2019

Recent is de website Opiaten.nl gelanceerd. Daarop is onafhankelijke informatie te vinden over opioïden, zowel voor patiënten als zorgverleners. Doel van deze geheel nieuwe website is het bevorderen van een verantwoord en veilig gebruik van opioïde pijnstillers.

NHG-Standaard Schouderklachten herzien

15 oktober, 2019

De NHG-Standaard Schouderklachten is herzien. De indeling in drie typen schouderklachten is aangepast. Ook is de plaats van echografie verduidelijkt.

Listeriose door vleeswaren

10 oktober, 2019

Begin oktober werd bekend dat er sinds 2017 twintig patiënten een Listeria-infectie hebben opgelopen, zo goed als zeker veroorzaakt door consumptie van vleeswaren. Door de media-aandacht voor dit onderwerp krijgen huisartsen een toenemend aantal vragen van ongeruste patiënten die mogelijk besmette vleesproducten hebben gegeten. Daarom informeren wij u over Listeriose en eventuele diagnostiek.

Nieuwe serie patiëntervaringsvideo’s over infectieziekten op Thuisarts.nl

9 oktober, 2019

Hoe is het om een infectieziekte door te maken? Waar loop je als patiënt tegenaan? En wat zijn tips voor mensen die nu met die ziekte te maken krijgen? Samen met het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft Thuisarts.nl een nieuwe serie korte video’s gemaakt over verschillende infectieziekten.

Veelgestelde vragen over pneumokokkenvaccinatie bij 60-plussers

9 oktober, 2019

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad komt vanaf 2020 de pneumokokkenvaccinatie beschikbaar in de huisartsenpraktijk voor mensen tussen 60 en 75 jaar. Dit is op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad. De voorbereidingen om het vaccinatieprogramma zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zijn in volle gang.

Online inzage: bent u klaar voor 1 juli 2020?

7 oktober, 2019

Het is u vast niet ontgaan; vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten de mogelijkheid om online hun medische gegevens in te kijken. Wat betekent dit voor u als huisarts en welke stappen moet u zetten om online inzage binnen uw praktijk mogelijk te maken?

Nieuw: indicatoren over chronische nierschade

7 oktober, 2019

De NHG-standaard Chronische nierschade die in 2018 verschenen is, geeft handvatten voor het onderzoek naar Chronische nierschade en de behandeling daarvan in de huisartsenpraktijk.

Start griepcampagne 2019

7 oktober, 2019

De jaarlijkse griepcampagne gaat weer van start. Belangrijkste wijzigingen voor het griepseizoen 2019/2020 zijn de invoering van het quadrivalente vaccin, Vaxigrip Tetra bij kinderen jonger dan 3 jaar, de vernieuwing van de uitnodigingsmaterialen en de NHG/SNPG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie.

Terugroepactie ranitidine vanwege mogelijke vervuiling met nitrosamines

4 oktober, 2019

In Europa zijn in sommige tabletten met de maagzuurremmer ranitidine nitrosamines aangetroffen. De registratiehouders van ranitidine bevattende producten hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besloten om hun producten - tot op patiëntniveau - terug te roepen.

PIN Voeding in de spreekkamer

4 oktober, 2019

Voeding is een belangrijk en regelmatig terugkerend onderwerp in de huisartsenpraktijk. Ook in de media is er volop aandacht voor gezond eten en voedingstrends. Om huisartsen te ondersteunen in een goed advies richting de patiënt, is er nu een nieuwe PIN beschikbaar die volledig in het teken van 'Voeding in de spreekkamer' staat.

Nieuwe ICPC-codes in het HIS

4 oktober, 2019

Het NHG brengt vier nieuwe ICPC-subcodes uit. Het gaat om codes voor palliatieve zorg (A69.01), integrale complexe zorg (A69.02), genderincongruentie (P09.01) en aanpassingsstoornis (P99.02). Ook is de ICPC-thesaurus uitgebreid met nieuwe toegestane zoektermen, waaronder transgender en eikenprocessierups. Deze nieuwe codes helpen huisartsen om patiëntinformatie eenduidig in het patiëntendossier vast te leggen.

NHG-Congres 2019: Versterk binnen één dag het eigen medisch handelen

3 oktober, 2019

Sessies bijwonen die uw medisch handelen per direct inhoudelijk versterken? Nieuwe strategieën, tools en systemen verkennen, die u hiertoe inspireren? En dit alles binnen één dag? Bezoek - met een korting van maar liefst honderd euro tot en met 15 oktober - het NHG-Congres 2019 ‘Relax, het is gewoon complex’ op vrijdag 15 november in het MECC in Maastricht.

Start Campagne Stoptober

1 oktober, 2019

Vandaag start Stoptober: in heel Nederland zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om 28 dagen te stoppen met roken. Het NHG ondersteunt de campagne en adviseert haar leden van harte om dit initiatief binnen de praktijk aandacht te geven.
Niersteen

Overweeg alfablokkers bij urinestenen

27 september, 2019

De aanbeveling over alfablokkers in de NHG-Standaard Urinesteenlijden is herzien. Mogelijk levert het gebruik van alfablokkers klinisch relevante voordelen aan patiënten die opwegen tegen de mogelijke nadelen van dit middel. Dit is uit internationaal onderzoek gebleken. Het gebruik van alfablokkers kan als optie worden aangeboden aan patiënten met urinestenen.

LTA Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze geactualiseerd

26 september, 2019

De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) Vaginaal bloedverlies in de postmenopauze is geactualiseerd. Deze LTA geeft in het kort richtlijnen aan voor de diagnostiek en het beleid bij vaginaal bloedverlies in de postmenopauze. Op basis van deze LTA kunnen huisartsen en gynaecologen in regionaal verband werkafspraken maken.