U bent hier

Advies Gezondheidsraad: uitbreiding doelgroepen griepvaccinatie

20 september, 2021

Vandaag verscheen een advies van de Gezondheidsraad over griepvaccinatie, er zijn 7 nieuwe doelgroepen toegevoegd aan het bestaande overzicht met patiëntgroepen. Een deel van de patiënten uit deze nieuwe doelgroepen zal naar verwachting een griepvaccinatie wensen. Het ministerie van VWS wil het voor deze patiënten mogelijk maken zich te laten vaccineren. NHG, LHV, SNPG en RIVM hebben gezocht naar een werkwijze die de huisarts zo min mogelijk belast. We dringen aan op een goede, heldere publiekscampagne van de overheid om patiënten te informeren, zodat mensen zelf kunnen beoordelen of ze wel of niet tot deze doelgroepen behoren.

Mensen uit de nieuwe doelgroepen die een griepvaccinatie wensen, kunnen zich op eigen initiatief melden bij de huisarts tussen 1 oktober en 1 november. U hoeft dus niet te selecteren of uit te nodigen. De publiekscommunicatie over deze uitbreiding start het RIVM vandaag. De verwachting is dat het per (norm)huisartsenpraktijk gaat om 10-15 extra vaccinaties, naast het reguliere aantal griepvaccinaties. Er zijn voldoende vaccins beschikbaar.

Later dit jaar beslist het ministerie van VWS of het Gezondheidsraadadvies officieel overgenomen wordt, en of deze patiënten vanaf volgend jaar (op zijn vroegst) ook onder het Nationaal Programma Griepvaccinatie (NPG) gaan vallen.

Gezondheidsraadadvies

Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe groepen -naast de bestaande doelgroepen- voordeel kunnen hebben van de griepvaccinatie. De Gezondheidsraad benoemt in het advies de volgende groepen:

 • vrouwen die tussen 1 oktober en 1 december 22 weken of langer zwanger zijn
 • mensen die vanwege COVID-19 longschade hebben opgelopen
 • mensen met onderstaande neurologische en neuromusculaire aandoeningen (NNMD)
  • mensen met een spierziekte, of een andere ziekte(n) aan het zenuwstelsel zoals MS, Parkinson, Myasthenis gravis of ALS
  • mensen met een doorgemaakte hersenbloeding of infarct
  • mensen met epilepsie
  • kinderen met psychomotore retardatie
 • mensen met een BMI van meer dan 40 (morbide obesitas)
 • mensen waarbij dementie is vastgesteld
 • mensen met cochleaire implantaten
 • mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen (alleen na advies van een arts)

Addendum NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie

De werkwijze en nieuwe doelgroepen zijn uitgewerkt in het addendum Vaccineren najaar 2021 bij de NHG-Praktijkhandleiding Griepvaccinatie 2021. Hierin zijn ook de coronamaatregelen en adviezen terug te vinden.

Meer informatie