U bent hier

Algemene Ledenvergadering 24 juni

15 juni, 2021

Op donderdag 24 juni 2021 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2020. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Verenigingsraad kijken terug op afgelopen jaar. Ook is er tijd voor een korte vooruitblik. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.

Ook staat de profielschets lid Raad van Toezicht ter kennisgeving op de agenda. Verder komen er diverse benoemingen aan de orde en er worden verschillende geautoriseerde NHG-producten bekrachtigd.

Spelregels online ALV

  • Om de online ALV zo soepel mogelijk te laten verlopen, geldt een aantal spelregels.
  • De online ALV vindt plaats via ZOOM op donderdag 24 juni van 19:00 - 20:50 uur.
  • Deelnemen aan de online ALV is alleen mogelijk als u NHG-lid bent en u zich voor 21 juni 12:00 uur heeft aangemeld. Klik om aan te melden
  • De definitieve vergaderstukken zijn toegankelijk voor leden na inlog.
  • Na aanmelden ontvangt u een persoonlijke bevestiging. In deze e-mail treft u aan:
    • link naar de vergaderstukken op het besloten gedeelte op nhg.org;
    • URL om toegang te krijgen tot de ALV.
  • Indien u vragen heeft voor de rondvraag verzoeken we u deze van te voren te melden. Deze ontvangen we graag uiterlijk 21 juni via secretariaatrvb@nhg.org.