U bent hier

De virtuele overlegtafel bij multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn

2 maart, 2017

Een telefoontje van een bezorgde dochter op vrijdagmiddag: ‘Zo kan het niet langer. De wijkzorg komt nooit meer bij mijn vader langs.’ Een patiënte die elke dag voor de balie staat, omdat ze meent een afspraak te hebben. Weet u wat er aan de hand is? Heeft u de bereikbaarheidsgegevens van de direct betrokkenen bij de hand?

Na diverse werkbezoeken aan pilotprojecten met een virtuele overlegtafel cq. regionaal samenwerkingsplatform heeft het NHG een visiedocument ontwikkeld over de ICT-ondersteuning bij multidisciplinair samenwerken binnen de eerste lijn: ‘De virtuele overlegtafel bij multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn’. Dit visiedocument is bedoeld om richting te geven aan de discussie over dit onderwerp en geeft een kader voor de uitwerking van een strategische koers.

In het visiedocument wordt een antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Waarom is een virtuele overlegtafel/regionaal samenwerkingsplatform een goed idee voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn?
  • Wat moet ik me bij een virtuele overlegtafel/regionaal samenwerkingsplatform voorstellen? 
  • Wat zijn de voor- en nadelen?
  • Wat doet het NHG om de virtuele overlegtafel te faciliteren? 

Wilt u in uw regio de ICT-ondersteuning bij multidisciplinaire samenwerking naar een hoger plan tillen? Dit visiedocument helpt u bij de gedachtevorming hierover. Ditzelfde geldt voor beleidsmakers en (huis)artsenkoepels op het gebied van ICT en multidisciplinair samenwerken.

Meer lezen

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met NHG-sectie automatisering, via aut@nhg.org.