U bent hier

Nieuwsberichten

Campagne over palliatieve zorg

24 juni, 2019

Het Ministerie van VWS is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreekt over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen. U kunt hierover vragen krijgen in de spreekkamer en patiënten en mantelzorgers wijzen op de website www.overpalliatievezorg.nl.

Richtlijn Levensbeëindiging op verzoek psychiatrische patiënten

28 september, 2018

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) publiceert een multidisciplinaire richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’. Deze richtlijn geeft houvast aan artsen die een euthanasieverzoek van psychiatrische patiënten willen oppakken.

Aanschaf neutrale niet-reanimerenpenning mogelijk

8 juni, 2017

Iedereen die niet gereanimeerd wil worden kan vanaf vandaag een niet-reanimerenpenning aanschaffen via de Patiëntenfederatie Nederland.

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek beschikbaar

17 december, 2015

De betekenis van het schriftelijk euthanasieverzoek wordt verduidelijkt in een vandaag verschenen handreiking van de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie. Naast een versie voor patiënten is er een versie voor artsen en andere zorgprofessionals.

Passende zorg in de laatste levensfase: niet alles wat kan, hoeft

5 maart, 2015

Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen, die past bij hun wensen? Het vandaag verschenen rapport Niet alles wat kan, hoeft biedt handvatten.

Ik lig soms wakker van euthanasie. Start belevingsonderzoek onder artsen

24 april, 2014

KNMG, LHV, OMS, Verenso en NHG besteden in 2014 extra aandacht aan heldere communicatie met patiënt en naasten over euthanasie. Startpunt vormt een onderzoek naar uw beleving rond euthanasie en uw informatie- en ondersteuningsbehoefte. Deze week ontvangen 3.400 huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten een uitnodiging om mee te doen.