U bent hier

Nieuwsberichten

Hydrokinine alleen verkrijgbaar op recept

14 november, 2018

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft besloten dat het medicijn hydrokinine voortaan alleen nog op recept verkrijgbaar is. Uit nieuw onderzoek is namelijk gebleken dat bij patiënten met een verhoogd risico op hartritmestoornissen, ernstige hartproblemen kunnen optreden.

Voorlopig geen aanpassing antibiotisch beleid met fluorochinolonen

13 november, 2018

Bij gebruik van fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op aorta-aneurysma of aorta-dissectie. Dit komt vooral voor bij oudere mensen.

NHG-Standpunt Farmacogenetica

8 november, 2018

Wanneer kan ik farmacogenetisch onderzoek overwegen? Hoe moet ik farmacogenetisch onderzoek aanvragen? En wat moet ik met uitslagen van farmacogenetisch onderzoek doen? Allemaal vragen van huisartsen die beantwoord worden in het NHG-Standpunt Farmacogenetica.

Waarschuwing medicijnen met hydrochloorthiazide

30 oktober, 2018

Uit onderzoek is gebleken dat hydrochloorthiazide bij langdurig gebruik een licht verhoogd risico geeft op basaalcel- en plaveiselcelcarcinoom. Geen reden voor ongerustheid maar wel om alert te zijn bij patiënten die hydrochloorthiazide gebruiken.

Aangescherpte aanbevelingen opioïden

29 augustus, 2018

In de pers zijn berichten verschenen over toename van het opioïdengebruik en toename van het aantal overdoses met oxycodon. Het NHG scherpte dit voorjaar de richtlijn aan. We benadrukken sterkwerkende opioïden, waaronder oxycodon, alleen bij uitzondering voor te schrijven.

UPDATE: Terugroepactie medicijnen met valsartan

28 augustus, 2018

Een aantal bloeddrukmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan is teruggeroepen vanwege een ongewenste stof (NDMA) in de medicatie. Fabrikanten hebben hiertoe besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Vergoeding GLP-1-agonist

27 augustus, 2018

GLP-1-receptoragonisten hebben in de recent herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 een beperkte plaats in stap 3 en 4 van de behandeling, als alternatief voor behandeling met eenmaal daags (middel)langwerkende insuline of intensivering van de insulinebehandeling. De vergoeding van GLP-1-receptoragonisten is aan voorwaarden gebonden.

Veel reacties op NHG-Standpunt Cannabis

4 juni, 2018

De publicatie van het NHG-Standpunt Cannabis op 1 juni jl. heeft veel reacties teweeggebracht. Wij lichten het graag nader toe.

Cannabis alleen palliatief

1 juni, 2018

Patiënten vragen de huisarts steeds vaker naar cannabis. Het aantal voorschriften met cannabis neemt sterk toe, evenals het gebruik van vrij verkrijgbare cannabisolie (CBD- of wietolie) via apotheek, drogist of reformzaak. Reden voor het NHG om een Standpunt Cannabis te ontwikkelen en een aanbeveling op te nemen in de NHG-Standaard Pijn.

Standpunt NHG medicamenteuze overtijdbehandeling ongewijzigd

23 februari, 2018

Het standpunt van het NHG medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) is nog steeds actueel.

Huisarts niet verplicht gespecialiseerde ggz-medicatie over te nemen

25 januari, 2018

Sinds de ggz-stelselwijziging worden mensen met een chronische psychiatrische aandoening steeds vaker en sneller van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenpraktijk verwezen, ook voor herhaalmedicatie. Het NHG stelt dat de huisarts niet verplicht is deze herhaalmedicatie voor te schrijven.

NHG-Standpunt Offlabel voorschrijven in huisartsenpraktijk herzien

11 januari, 2018

Offlabel voorschrijven is wettelijk toegestaan Voor offlabel voorschriften conform NHG-Standaarden, NHG-Behandelrichtlijnen en NHG-Formularium gelden minder regels dan voor offlabel voorschriften die niet in richtlijnen beschreven zijn.

Advies DOAC’s in geactualiseerde NHG-Standaarden Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose

4 september, 2017

De NHG-Standaarden Atriumfibrilleren en Diepe veneuze trombose en longembolie zijn geactualiseerd. In navolging van het NHG- standpunt Anticoagulantia (2016) zijn aanbevelingen opgenomen om in samenspraak met de patiënt een keuze te maken tussen behandeling met een cumarinederivaat of een DOAC.

Antibioticakuur wel afmaken

28 juli, 2017

Gisteren was naar aanleiding van het verschijnen van een opiniestuk in het British Medical Journal (BMJ) media-aandacht voor het al dan niet afmaken van een antibioticumkuur. De veronderstelling dat het voortijdig stoppen van een antibiotica kuur leidt tot resistentie van bacteriën, zou namelijk niet bewezen zijn.

Nieuwe wet heeft gevolgen voor patiënten die morfine of medicinale cannabis gebruiken en autorijden

24 juli, 2017

Nieuwe wetgeving in het strafrecht over het gebruik van drugs in het verkeer maakt geen uitzondering voor morfine of medicinale cannabis dat op recept door een arts is voorgeschreven. Het is raadzaam als huisartsen bij het voorschrijven hun patiënten hierover informeren. Huisartsen kunnen desgewenst de medicatie wijzigen.