U bent hier

Nieuwsberichten

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins vanaf 1 juni

1 juni, 2021

De COVID-19- vaccinatie vraagt momenteel nog veel aandacht in de praktijk. Daarnaast start binnenkort de campagne 2021 voor het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie (NPPV). Vanaf 1 juni kunt u de griep- en pneumokokkenvaccins bestellen via snpg.nl.

Organisatie vaccinatiespreekuren

2 september, 2020

Hoe past u dit najaar de COVID-19 richtlijnen toe bij de organisatie van uw vaccinatiespreekuren tegen griep en pneumokokken? Eerder stelden wij het addendum ‘Organisatie van het vaccinatiespreekuur in de huisartsenpraktijk in tijden van COVID-19’ beschikbaar. Dit addendum is nu aangevuld met een veiligheidsplan, een praktijkvoorbeeld voor de inrichting van het spreekuur en adviezen over persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vaccinatiespreekuren in tijden van COVID-19

26 juni, 2020

De COVID-19-pandemie stelt nieuwe eisen aan de organisatie van het spreekuur voor vaccinatie tegen griep en pneumokokken. Om in het najaar de vaccinatiespreekuren volgens COVID-19 richtlijnen zo veilig mogelijk (voor patiënt en zorgverlener) en efficiënt mogelijk (gezien omstandigheden) te organiseren, heeft het NHG praktische adviezen en tips op een rij gezet.

Praktijkhandleiding en e-learning pneumokokkenvaccinatie

20 mei, 2020

De uitvoering van het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start dit najaar. Dit programma is opgezet om volwassenen tussen 60 en 75 jaar te vaccineren tegen pneumokokken, om zo deze groep beter te beschermen tegen ziekte en sterfte. Gezien de COVID-19-pandemie is er voor gekozen om de meest kwetsbare groep met voorrang te vaccineren in 2020: ouderen van 73 tot en met 79 jaar. Voor alle NHG-leden is er nu een praktijkhandleiding en een e-learning beschikbaar.

Ontwikkelingen vaccinaties griep en pneumokokken

1 mei, 2020

De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. De COVID-19 pandemie vergroot de urgentie om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. De NHG-Praktijkhandleiding pneumokokkenvaccinatie wordt aangepast op dit advies en zal in de loop van mei gepubliceerd worden.
Foto van vaccinatie

Pneumokokkenvaccinatie: overzicht belangrijke data

20 februari, 2020

Het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) start in oktober 2020. De voorbereidingen zijn in volle gang, waarbij het NHG zich samen met de LHV, de SNPG en het RIVM inzet om huisartsen bij de invoering hiervan zoveel mogelijk te ondersteunen. We zetten een aantal belangrijke aandachtspunten op een rij, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Veelgestelde vragen over pneumokokkenvaccinatie bij 60-plussers

9 oktober, 2019

Naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad komt vanaf 2020 de pneumokokkenvaccinatie beschikbaar in de huisartsenpraktijk voor mensen tussen 60 en 75 jaar. Dit is op verzoek van het ministerie van VWS en na zorgvuldige afweging in de LHV-ledenraad. De voorbereidingen om het vaccinatieprogramma zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zijn in volle gang.

Pneumokokkenvaccinatieprogramma voor 60-plussers

2 juli, 2019

Volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar kunnen vanaf het najaar 2020 eens per vijf jaar terecht bij hun eigen huisarts voor de pneumokokkenvaccinatie. Dit is na een zorgvuldige afweging en bij meerderheid van stemmen besloten in de LHV-ledenraad. Het vaccineren zal gebeuren in leeftijdscohorten. De uitvoering wordt op eenzelfde manier opgezet als de griepvaccinatiecampagne. Huisartsen krijgen hierbij te zijner tijd praktische ondersteuning van het NHG. In samenwerking met het RIVM en de SNPG zullen verschillende producten worden ontwikkeld.

Advies Gezondheidsraad: pneumokokken vaccinatie bij ouderen

27 maart, 2018

De Gezondheidsraad heeft recent het advies uitgebracht om ouderen vanaf 60 jaar vaccinatie aan te bieden met het 23-valente pneumokokkenpolysacharidevaccin (PPV23, Pneumovax 23®) en deze vaccinatie elke 5 jaar te herhalen tot de leeftijd van 75 jaar. Deze vaccinatie voorkomt lang niet alle ziekte door pneumokokken, maar brengt ook nauwelijks risico’s met zich mee en is kosteneffectief. De staatssecretaris van VWS zal later beslissen of hij het advies van de Gezondheidsraad overneemt en hoe dit eventueel uitgevoerd gaat worden. Ouderen kunnen echter nu al op uw spreekuur komen met de vraag of zij gevaccineerd kunnen worden.