U bent hier

Eerstelijns Samenwerkingsafspraak Kindermishandeling geactualiseerd

1 september, 2016

Het NHG heeft – in samenwerking met andere beroepsgroepen uit de jeugdgezondheidszorg – de samenwerkingsafspraken in de Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak (LESA) Kindermishandeling geactualiseerd. In Huisarts en Wetenschap van september is de LESA op papier als bijlage bijgevoegd. Op Thuisarts.nl zijn publieksteksten over het signaleren van kindermishandeling geplaatst.

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als er sprake is van een schadelijke situatie, is het van belang dat huisartsen – samen met andere hulpverleners – tijdig goede hulp kunnen leveren. Diverse (huisartsen)organisaties bieden graag ondersteuning bij deze moeilijke en complexe opgave. Het doel van de LESA Kindermishandeling is dat kinderen en hun ouders op het juiste moment de juiste hulp krijgen, zodat (een vermoeden van) kindermishandeling tijdig wordt gesignaleerd en gestopt.

Inhoud LESA

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn diverse beroepsorganisaties betrokken: Jeugdartsen Nederland (AJN), jeugdverpleegkundigen (V&VN), kinderartsen (NVK), vertrouwensartsen (VVAK) en Veilig Thuis.

In de LESA Kindermishandeling komt de samenwerking tussen de diverse partijen aan bod. Tevens wordt besproken wat de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zijn.

In het kort bevat de LESA informatie over:

  • samenwerking tussen de betrokken beroepsgroepen, instanties en hun rol; 
  • competenties en attitude van hulpverleners;
  • de KNMG-meldcode en de kindcheck;
  • het beroepsgeheim;
  • dossiervorming bij kindermishandeling.

Goede afspraken essentieel

Omdat er diverse partijen betrokken zijn bij het signaleren en stoppen van kindermishandeling, is het van belang dat er goede afspraken gemaakt worden over wie de aanpak van vermoeden van kindermishandeling coördineert en wie welke stappen van de KNMG-meldcode zet. Dit is essentieel om tot een goede signalering en aanpak te komen.

In het boek GGZ in de huisartsenpraktijk is een apart hoofdstuk gewijd aan de kindcheck en worden de 5 stappen van de meldcode toegelicht. Daarnaast bevat het praktische tips en voorbeeldvragen die de huisarts helpen het onderwerp bespreekbaar te maken met ouders.

Ondersteunende producten

De actualisatie van de LESA Kindermishandeling is onderdeel van het project Signalering kindermishandeling in de huisartsenzorg. Om de signalering en een adequate hulpverlening te ondersteunen, werken huisartsenorganisaties NHG, LHV en InEen, het ministerie van VWS en Augeo samen om de huisarts te ondersteunen.

Gelijktijdig met het verschijnen van de LESA zijn publieksteksten op Thuisarts.nl over kindermishandeling verschenen:

Voor dit project is eveneens de NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit en Veiligheid aangepast met daarin een geactualiseerd voorbeeldprotocol Kindermishandeling.

In maart verscheen al de Kindcheck-alert in NHGDoc.

In het najaar komt er een ‘blended-learning’ beschikbaar: Augeo en het NHG bieden dan een e-learning in combinatie met een face-to-face training aan. Op 4 oktober is er een cursus Train de trainer gepland in Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich tot 20 september aanmelden bij Esther Kersbergen, e.kersbergen-brak@nhg.org.

Huisarts-ambassadeurs

Samen met de LHV wordt een landelijk ambassadeursnetwerk opgezet. Huisartsen uit verschillende delen van het land fungeren als vraagbaak voor collega’s die mishandeling vermoeden of signaleren. Vanaf 1 september is op de website van de LHV een overzicht met contactgegevens van de huisarts-ambassadeurs te vinden.

Ook op de huisartsenposten wordt in de maand september extra aandacht gevraagd voor het samenwerken met Veilig Thuis bij vermoedens van kindermishandeling.

Dossiers Kindermishandeling 

NHG
LHV
InEen
KNMG