U bent hier

Geschil over Ivermectine

21 juli, 2021

Vandaag dient voor de rechtbank in Utrecht een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor over de totstandkoming van het advies over Ivermectine in de richtlijn COVID-19 van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB) wil hiermee – naar eigen zeggen – uiteindelijk via de rechter afdwingen dat Ivermectine (off-label) als behandeloptie tegen COVID-19 in de richtlijnen van het NHG wordt opgenomen. Het NHG vraagt de rechtbank om het verzoek om een voorlopig getuigenverhoor af te wijzen.

Het NHG vindt dat een inhoudelijke discussie over aanbevelingen in richtlijnen gevoerd dient te worden met de inhoudelijk deskundigen in de multidisciplinaire werkgroep die is ingesteld om een richtlijn te ontwikkelen, en niet in de rechtszaal, tussen rechter en advocaten.

Transparante procedure

Het NHG kent een zorgvuldige, transparante procedure voor de totstandkoming van richtlijnen, die gebruik maakt van internationaal geaccepteerde methoden. Een multidisciplinaire werkgroep analyseert en beoordeelt gepubliceerde internationale medisch-wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Zij weegt onder meer de kwaliteit van het bewijs, de effectiviteit en de bijwerkingen van onderzochte geneesmiddelen, zoals Ivermectine. De uitkomsten van dit proces worden vertaald naar aanbevelingen voor gebruik door huisartsen in de praktijk.

Aanbevelingen over het gebruik van Ivermectine zijn opgenomen in de recent verschenen NHG-Standaard COVID-19. In deze aanbevelingen zijn inzichten uit de wetenschappelijke literatuur tot begin juli jl. meegenomen. De aanbevelingen zijn ongewijzigd ten opzichte van de informatie over Ivermectine die eerder in het NHG-Coronadossier is gepubliceerd.

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de werkwijze van het NHG bij het tot stand komen van richtlijnen de Handleiding Ontwikkelen van NHG-Standaarden of specifiek de totstandkoming en methoden van de NHG-Standaard COVID-19. Deze sluit aan bij de leidraad voor het ontwikkelen van richtlijnen van de Advies- en Expertgroep Kwaliteitsstandaarden (AQUA) van Zorginstituut Nederland.

Uitspraak van de rechter volgt op 18 augustus 2021.