U bent hier

Henriëtte van der Horst nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Henriëtte van der Horst

20 december, 2019

Op 12 december is prof. dr. H.E. (Henriëtte) van der Horst door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Zij volgt hiermee Bart Berden op, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van 8 jaar afscheid heeft genomen.

Henriëtte van der Horst is hoogleraar huisartsgeneeskunde en voorzitter van Divisie 10 Eerstelijnszorg, Public Health en Methodologie van het Amsterdam UMC. Eerder was zij hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van VUmc. In 2017 was zij voorzitter van het jaarlijkse NHG-Congres. Ook is ze voorzitter (geweest) van diverse landelijke commissies en werkgroepen, waaronder twee programmacommissies van ZonMw en de inhoudelijke commissie Herijking huisartsgeneeskundige kernwaarden en kerntaken.

Henriëtte van der Horst is blij met haar benoeming: 'Het NHG heeft mijn warme belangstelling en ik verheug me erop mij in te zetten voor het NHG. De RvT ziet erop toe dat het NHG zijn missie uitvoert, namelijk het bevorderen van de wetenschappelijke uitoefening van de huisartsgeneeskunde. Daarmee levert het NHG een belangrijke bijdrage aan de continuïteit en ontwikkeling van het huisartsenvak. Mijn eerste doel en onze eerste taak is ervoor te zorgen dat er een nieuwe bestuurder dan wel Raad van Bestuur komt.' Lees het interview met Henriëtte van der Horst (henw.org)

Hans van der Schoot, waarnemend NHG-bestuurder, verwelkomt Henriëtte als voorzitter. 'Henriëtte toont een sterke binding met het NHG en met de universitaire huisartsgeneeskunde in het bijzonder. Met haar brede bestuurlijke achtergrond brengt zij veel kennis en ervaring mee die het NHG goed kan gebruiken. Wij zijn verheugd dat zij het voorzitterschap op zich wil nemen en zorgdraagt voor continuïteit in de RvT.'