U bent hier

Jaarplan 2020 en benoeming nieuwe voorzitters tijdens ALV

Henriëtte van der Horst en Henk Schers

20 december, 2019

Op donderdag 12 december 2019 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats in Utrecht. Hoofdpunten op de agenda waren het jaarplan en de begroting voor 2020 en de voordrachten voor de Raad van Toezicht en de Verenigingsraad.

Jaarplan en begroting 2020

In de wetenschap dat de uitvoering van het jaarplan 2019 op koers ligt, werd aan de aanwezigen het jaarplan 2020 gepresenteerd. In dit jaarplan is gekozen voor een vernieuwde indeling. Zo zijn de beleidsdoelstellingen nu gerubriceerd naar de vernieuwde kernwaarden van de huisartsenzorg, te weten: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk. De vier strategische programmalijnen vormen zo de basis voor verschillende tactische programma’s die zich richten op de doorlopende activiteiten en waarbij voortdurend een wisselwerking is met de leden. De ALV heeft ingestemd met het jaarplan en de begroting 2020.

Speerpunten 2020: focus en productaanbod scholing

In 2019 heeft het NHG de portfolioanalyse (inclusief marktonderzoek) geïntroduceerd. Het doel van deze analyse is kritisch kijken naar het huidige producten-/dienstenaanbod in combinatie met de eigen kerntaken en kernwaarden evenals de gebruiksvraag van huisartsen. Het productaanbod van de programma’s ‘groepsgewijze nascholing’ en ‘e-learning’ zijn als eerste onderdeel geanalyseerd. Op grond van de uitkomsten van deze portfolioanalyse heeft het bestuur nader onderzoek laten uitvoeren naar de vraag hoe om te gaan met de bestaande fysieke scholingsproducten en dienstenpakketten, lopende verplichtingen en capaciteitsinzet. Het rapport ‘Impact Analyse Aanpassing Nascholing’ wordt binnenkort opgeleverd. Op basis hiervan onderneemt het bestuur vervolgacties. Daar waar groepsgewijze nascholing ook zorgde voor een link naar de regio, zal er meer samenwerking gezocht worden met LHV en InEen om de verbinding in de regio te continueren. In 2020 worden ook de overige NHG-producten en activiteiten verder geanalyseerd, om meer focus te creëren.

Overige speerpunten 2020

De succesvolle formule Thuisarts.nl wordt komend jaar verder doorontwikkeld met behoud van kwaliteit, waarbij de financiële last niet alleen bij (de leden van) het NHG ligt. Het doel is om het merk Thuisarts.nl verder als betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke bron te versterken, zodat patiënten beter voorbereid en mogelijk minder vaak op het spreekuur komen.

Hoe richten we het NHG-lidmaatschap het beste in? Die vraag leggen we onze leden voor in 2020. Uitgangspunt voor een nieuw lidmaatschapsmodel is dat leden zoveel mogelijk waarde ervaren.

Bestuurlijke wisselingen

Per 1 januari 2020 loopt de termijn af van de huidige voorzitters van de Raad van Toezicht (RvT), Verenigingsraad en NHG-Autorisatie Commissie. Er werd ingestemd met drie mooie benoemingen:

Het NHG bedankt de vertrekkende voorzitters voor hun inzet en resultaten van de afgelopen jaren en wenst de nieuwe voorzitters veel succes voor de komende periode(n). In de eerstvolgende editie van Huisarts en Wetenschap stellen de voorzitters van de RvT en de Verenigingsraad zich aan u voor. Ook maakt u dan kennis met de waarnemend bestuurder Hans van der Schoot, die in ieder geval tot 1 juli 2020 aan het NHG verbonden is.

Wilt u alle agendastukken nog eens nakijken? U moet hiervoor ingelogd zijn: