U bent hier

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

6 juli, 2020

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Angina pectoris, Diarree en Urineweginfecties.

Richtlijnen voor samenwerking

De Landelijke Eerstelijns Afspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. Per aandoening en laboratoriumbepaling wordt informatie gegeven over indicatie voor aanvragen, achtergronden van de bepaling (o.a. testeigenschappen en verstorende factoren), referentie- en afkapwaarden en beleid bij afwijkende uitslagen.

Gebaseerd op NHG-Standaarden en andere richtlijnen

De LESA is grotendeels gebaseerd op NHG-Standaarden en, indien deze niet beschikbaar zijn, andere algemeen geaccepteerde richtlijnen.

 

Onderdeel

Wijzigingen

 

Angina pectoris

 

 • Bepaal bij patiënten met klachten van stabiele angina pectoris:
  • Lipidenprofiel
  • Glucose
  • eGFR
  • Albumine-creatinineratio in urine

 

Diarree

 • Bij diarree na ziekenhuisopname, of bij antibioticagebruik in de voorafgaande 3 maanden, dient altijd onderzocht te worden op Clostridium difficile
 • Bij > 10 dagen diarree dient de feces onderzocht te worden op Giardia lamblia; bij kinderen en immuungecompromitteerde patiënten ook op Cryptosporidium.
 • Bij > 10 dagen diarree dient bij reizigers en migranten en bij patiënten met bloederige diarree de feces onderzocht te worden op Entamoeba histolytica.

Urineweginfecties

 • De erytrocytentest heeft geen plaats meer in de diagnostiek van urineweginfecties.
 • Er is 1 diagnostisch stroomschema dat geldt voor alle patiënten.

Psychogeriatrie

 • Dit hoofdstuk is komen te vervallen omdat de aanbevelingen in de  onderliggende NHG-standaard Dementie ten aanzien van laboratoriumdiagnostiek zijn gewijzigd.
 • Routinematig laboratoriumonderzoek bij de diagnostiek naar dementie wordt afgeraden.
 • Bij aanwijzingen voor comorbiditeit op basis van de anamnese en/of lichamelijk onderzoek kan laboratoriumdiagnostiek worden ingezet conform het LESA hoofdstuk Algemeen onderzoek.

Voorlichting Thuisarts.nl ook geactualiseerd

Bij de LESA-hoofdstukken zijn de Thuisartsteksten over urineweginfecties aangepast.

Bij alle teksten over dit onderwerp is toegevoegd dat de patiënt bij voorkeur de ochtendurine moet opvangen voor onderzoek.

Dit zijn de situaties die zijn aangepast:

Ook de vragenlijst bij het urine-onderzoek is aangepast. De patiënt kan dit PDF-formulier thuis printen, invullen en samen met de opgevangen urine bij de praktijkassistente afgeven.

Totstandkoming

De LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek wordt onderhouden door een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).