U bent hier

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd

Laboratoriumdiagnostiek

2 augustus, 2019

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Twee hoofdstukken zijn herzien: Algemeen onderzoek en Cardiovasculair risicomanagement.

De Landelijke Eerstelijns Afspraak Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog.

Belangrijkste wijzigingen

In het hoofdstuk Algemeen onderzoek zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • BSE en CRP kunnen beide worden gebruikt voor het onwaarschijnlijker maken van inflammatoire aandoeningen en maligniteiten. Aanbevolen wordt om regionaal te kiezen voor hetzij BSE, hetzij CRP.
  • Er is informatie opgenomen over algemeen laboratoriumonderzoek bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK).

In het hoofdstuk Cardiovasculair risicomanagement zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Bij de risico-inventarisatie wordt geadviseerd bij alle patiënten het totale lipidenspectrum te bepalen.
  • Het lipidenspectrum hoeft niet meer nuchter bepaald te worden.
  • Geadviseerd wordt om bij de risico-inventarisatie naast de eGFR ook de albumine-creatinineratio (ACR) in urine te bepalen.
  • Bij de start en controle van behandeling met een RAS-remmer en/of een diureticum wordt geadviseerd naast het kaliumgehalte en de eGFR ook het natriumgehalte te bepalen.
  • Het is mogelijk om het non-HDL-cholesterol (= totaal-cholesterol minus HDL-cholesterol) te bepalen in plaats van het LDL-cholesterol.