U bent hier

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd 

3 juni, 2021

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Hartfalen, Hemochromatose en Maagklachten. 

Richtlijnen voor samenwerking  

De Landelijke Eerstelijns AfspraakRationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek geeft richtlijnen voor de meest aangevraagde laboratoriumonderzoeken en de samenwerking tussen huisartsen, klinisch chemici en artsen-microbioloog. Per aandoening en laboratoriumbepaling wordt informatie gegeven over indicatie voor aanvragen, achtergronden van de bepaling (onder andere testeigenschappen en verstorende factoren), referentie- en afkapwaarden en beleid bij afwijkende uitslagen.

Gebaseerd op Standaarden en andere richtlijnen 

De LESA is grotendeels gebaseerd op NHG-Standaarden en, indien deze niet beschikbaar zijn, andere algemeen geaccepteerde richtlijnen.

Onderdeel 

Wijzigingen 

Hartfalen  

  • Bepaal bij de diagnostiek naar niet-acuut hartfalen, zelfs bij een lage verdenking, het (NT-pro-)BNP.    
  • Gebruik de afkapwaarden van het (NT-pro-)BNP voor het bepalen van het beleid. Gebruik dus niet de referentiewaarden van het laboratorium.   
  • Bepaal bij de start en controle van behandeling met een RAS-remmer, diureticum en/of aldosteronantagonist behalve het kaliumgehalte en de eGFR ook het natriumgehalte.  

Hemochromatose  

  • Verricht genetisch onderzoek van het hemochromatose (HFE)-gen bij eerstegraads verwanten van C282Y-homozygote patiënten.   
  • Bij genetisch onderzoek van het HFE-gen is alleen de uitslag C282Y homozygoot klinisch relevant.    
  • Bepaal alleen de transferrinesaturatie (TSAT) en het ferritine in het kader van vervolgdiagnostiek bij C282Y-homozygote patiënten.    
  • De TSAT hoeft niet meer nuchter bepaald te worden.  

Maagklachten 

  • Verricht H. pylori-diagnostiek voorafgaand aan de start van een PPI, als het vermoeden bestaat dat dit langdurig gebruikt gaat worden.   
  • Controleer na een H. pylori-eradicatiebehandeling alleen wanneer de klachten niet verdwijnen. Controleer wel altijd als er een endoscopisch aangetoond ulcus pepticum is.  

Totstandkoming

De LESA Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek wordt onderhouden door een werkgroep van het NHG, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC), de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en de Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN).  

Teksten op Thuisarts.nl 

De bestaande tekst op Thuisarts.nl over hemochromatose is geactualiseerd: Ik heb erfelijke ijzerstapeling

De patiënteninformatie over Hartfalen en  Maagklachten is reeds eerder geactualiseerd bij de herziene NHG-Standaarden Hartfalen (3 mei) en Maagklachten (1 maart). 

E-learnings 

Over maagklachten en hartfalen zijn E-learnings beschikbaar.