U bent hier

Lokale behandeling bij scabiës

8 december, 2016

De NHG-Behandelrichtlijn Scabiës is herzien en vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn Scabiës uit 2008. De behandeladviezen zijn niet fundamenteel gewijzigd. Lokale behandeling heeft bij scabiës de voorkeur.

Medicamenteus gaat de voorkeur in principe uit naar lokale behandeling met permetrine (meestal als eerste keus) of benzylbenzoaat (als tweede keus). Oraal ivermectine is geïndiceerd als lokale behandeling faalt of op praktische bezwaren stuit en bij bewezen allergie of contra-indicatie voor permetrine en benzylbenzoaat. Bij uitgebreide vormen van scabiës met hoge besmettelijkheid en bij immuungecompromitteerde patiënten kan, zo nodig in overleg met een dermatoloog, een combinatie van lokale en orale behandeling worden overwogen.

Kernboodschappen

De kernboodschappen in de NHG-Behandelrichtlijn Scabiës zijn:

  • Medicamenteuze behandeling van scabiës bestaat uit een primaire behandeling én een tweede behandeling na zeven tot veertien dagen.
  • Behandel seksuele partners, huisgenoten en logés (indien > vijftien minuten huid-huidcontact) éénmalig, gelijktijdig met de eerste behandeling van de patiënt.
  • Lokale behandeling heeft de voorkeur; permetrine als eerste en benzylbenzoaat als tweede keus.
  • Behandel jonge kinderen ≤ twee maanden met benzylbenzoaat.
  • Behandel alleen op indicatie met oraal ivermectine.
  • Persisterende of verergerende jeuk kan zeker nog veertien dagen na de behandeling optreden en hoeft in die periode dus niet te worden beschouwd als uiting van falende therapie.
  • Voor een solitair geval van scabiës bestaat geen meldingsplicht. Scabiës in zorginstellingen moet worden gemeld bij de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Zowel voor de medicamenteuze als niet-medicamenteuze adviezen is de wetenschappelijke onderbouwing beperkt, waardoor veel adviezen gebaseerd zijn op consensus. Zo wordt bijvoorbeeld nog steeds geadviseerd om, ongeacht de medicamenteuze behandelkeuze, deze na zeven tot veertien dagen te herhalen, zonder dat er hard bewijs is voor de noodzaak. Dit is een van de bij deze behandelrichtlijn geformuleerde kennislacunes. Deze zijn bedoeld om richting te geven aan de onderzoeksagenda, in de hoop dat deze lacunes bij een volgende versie van deze richtlijn beter onderbouwd kunnen worden.

Bij de beoordeling van het bewijs is er, naast effectiviteit en veiligheid, ook gekeken naar de bijwerkingen, het gebruiksgemak en de kosten, zoals gebruikelijk bij het opstellen van de NHG-Behandelrichtlijnen.

Thuisarts.nl

De teksten op Thuisarts.nl over Scabiës zijn aangepast:

Meer informatie

De nieuwe NHG-Behandelrichtlijnen

Afbeelding is afkomstig van www.huidziekten.nl