U bent hier

Nieuw: leidraad Ziektespecifieke overzichten

19 december, 2019

Met behulp van de nieuwe leidraad kunnen HIS- en KIS-leveranciers in hun informatiesysteem handige ziektespecifieke overzichten inrichten. Die overzichten zijn bestemd voor de medewerker in de huisartsenpraktijk: ze besparen de zorgverlener tijd en bevorderen een persoonsgerichte aanpak.

Huisartsen kunnen bij de gebruikersvereniging of leverancier navragen wanneer deze functionaliteit op de ontwikkelagenda komt en daadwerkelijk wordt ingebouwd.

Huisartsen herkennen het allemaal: tijdens de controle van een patiënt met een chronische aandoening wil je samen het gesprek voeren over hoe het gaat en waar de patiënt aan zou willen werken. Veel relevante informatie zit al in het HIS, maar vaak verspreid en niet in één overzicht. Het NHG heeft samen met (kader)artsen onderzoek gedaan welke informatie je als zorgverlener nodig hebt en hoe die informatie overzichtelijk gepresenteerd kan worden. De uitkomst is een leidraad voor HIS- en KIS-leveranciers om dit te realiseren.

Overzichtelijke presentatie van gegevens

Om tot een goed behandelplan voor een chronische patiënt te komen, is allerlei achtergrondinformatie noodzakelijk. Wat waren bijvoorbeeld de uitslagen van longfunctie- of bloedonderzoek? Hoe zat dat bij eerdere controles? Waar wil de patiënt zelf aan werken? Ervaart hij klachten of beperkingen? Welke medicatie gebruikt hij precies? Verdraagt de patiënt de geïndiceerde medicatie wel goed? Deze informatie is vaak verborgen tussen vele andere gegevens in het HIS of KIS, die niet met de chronische aandoening te maken hebben. Huisartsen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een overzichtelijke presentatie van gegevens bij de behandeling van chronisch zieken en hoog-risicopatiënten op individueel patiëntniveau.