U bent hier

Nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

7 september, 2018

De nieuwe NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken (varicella) is recentelijk verschenen en vervangt de Farmacotherapeutische Richtlijn Waterpokken. De behandelrichtlijn geeft adviezen voor de diagnostiek en behandeling van waterpokken. Er wordt extra aandacht besteed aan preventie en de complicaties van waterpokken bij risicogroepen.

NHG-Behandelrichtlijn Waterpokken

Geen behandeling

Vrijwel alle kinderen in Nederland krijgen waterpokken. Als hiervoor een arts wordt geraadpleegd, is de diagnostiek doorgaans weinig problematisch en is er meestal geen behandeling nodig.

Preventie en behandeling bij risicogroepen

Mensen met immunosupressie, zwangeren, pasgeborenen en personen ouder dan 12 jaar hebben een verhoogde kans op een ernstig beloop van waterpokken. Hierdoor behoren zij tot een risicogroep. Er kan een indicatie zijn om (preventieve) maatregelen te nemen als deze mensen een risicocontact hebben gehad met iemand die waterpokken of gordelroos heeft of als zijzelf waterpokken krijgen. In deze gevallen kan er gekozen worden voor de toediening van varicella-zosterimmunoglobulinen (VZIG), vaccinatie of een antivirale behandeling.

Voorlichting Thuisarts.nl