U bent hier

Nieuwe Visie Huisartsenzorg voor ouderen

30 september, 2017

Door maatschappelijke en politieke ontwikkelingen komt de huisartsenzorg voor ouderen steeds meer onder druk de staan. Het NHG, de LHV en de expertgroep LAEGO hebben daarom in samenwerking met InEen een visie op huisartsenzorg voor ouderen ontwikkeld. Hiermee presenteren deze organisaties een ambitieus beeld van de huisartsenzorg voor ouderen en geven zij richting aan de invulling van passende zorg, werkbare zorg en toekomstige zorg.

Zorg voor ouderen komt in de loop van de tijd vaak in een intensieve fase. In die fase zijn naast de huisarts ook verschillende andere zorgverleners betrokken bij de ouderenzorg. Ook persoonlijke keuzes van de oudere hebben veel invloed op de zorg. Anticiperen op deze fase geeft zowel de patiënt als de zorgverleners rust. Zo krijgen ouderen ook in de toekomst de persoonsgerichte zorg die zij nodig hebben.

Passend, Werkbaar en Toekomstig

De Visie Huisartsenzorg voor ouderen bestaat uit drie delen: Passende zorg, Werkbare zorg en Toekomstige zorg. Het visiedocument (pdf) biedt inhoudelijke en organisatorische aanknopingspunten voor de zorg voor alle ouderen. Extra aandacht is er voor ouderen met complexe problematiek. Ook biedt het visiedocument een praktisch overzicht van websites, organisaties en materialen voor de dagelijkse zorg voor ouderen.

Randvoorwaarden

Goede huisartsenzorg bieden aan ouderen kan niet zonder dat er voldaan is aan randvoorwaarden: voldoende tijd en middelen, goede lokale netwerkpartners en lokale voorzieningen, en voldoende competent personeel binnen de praktijk en in het netwerk. Alleen dan is het mogelijk om proactieve, persoonsgerichte en samenhangende zorg te bieden aan ouderen.

Meer informatie

Dossier ouderenzorg