U bent hier

Ontwikkelingen vaccinaties griep en pneumokokken

1 mei, 2020

De staatssecretaris van VWS heeft het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. De COVID-19 pandemie vergroot de urgentie om vooral de meest kwetsbare mensen te beschermen tegen pneumokokken. De NHG-Praktijkhandleiding pneumokokkenvaccinatie wordt aangepast op dit advies en zal in de loop van mei gepubliceerd worden.

Het advies van de Gezondheidsraad is om volwassenen van 70 tot en met 79 jaar met voorrang te vaccineren tegen pneumokokken. Te beginnen bij de oudsten en afhankelijk van de beschikbaarheid van vaccin en uitvoeringsaspecten. Door vaccinatie van deze groep wordt een deel van de meest kwetsbare mensen ernstige ziekte door pneumokokken bespaard, wat mogelijk ook leidt tot een iets minder zware belasting van de zorg.

1,5 meter

We moeten er daarnaast vanuit gaan dat de 1,5 meter samenleving de komende maanden gehandhaafd zal blijven. Dit heeft invloed op de uitvoering van de vaccinatieprogramma’s. Het NHG is in samenwerking met het RIVM, de LHV en de SNPG verschillende scenario’s aan het uitwerken. Ook wordt er aandacht besteed aan de randvoorwaarden (welke bescherming is nodig voor het personeel dat vaccineert, handhygiëne, koude keten ect). Medio mei volgt hierover meer informatie.

Vraag naar vaccins

Het is onbekend wat de invloed van COVID-19 zal zijn op de vraag naar vaccinaties. Enerzijds kan het zijn dat de vraag naar vaccinaties toeneemt, doordat nu duidelijk wordt wat de impact is van een infectieziekte zonder vaccin. Anderzijds zien we ook dat mensen uit angst besmet te worden zorg vermijden, dit zou ook tot minder vraag kunnen leiden. Inschatten hoeveel vaccins u vanaf 1 juni moet bestellen is dus lastig. Het advies is nu even niets te doen omdat er medio mei meer informatie van de SNPG volgt.