U bent hier

Pneumokokkenvaccinatieprogramma voor 60-plussers

2 juli, 2019

Volwassenen van 60, 65, 70 en 75 jaar kunnen vanaf het najaar 2020 eens per vijf jaar terecht bij hun eigen huisarts voor de pneumokokkenvaccinatie. Dit is na een zorgvuldige afweging en bij meerderheid van stemmen besloten in de LHV-ledenraad. Het vaccineren zal gebeuren in leeftijdscohorten. De uitvoering wordt op eenzelfde manier opgezet als de griepvaccinatiecampagne. Huisartsen krijgen hierbij te zijner tijd praktische ondersteuning van het NHG. In samenwerking met het RIVM en de SNPG zullen verschillende producten worden ontwikkeld.

Het NHG gaat aan de slag met het volgende:

  • een handleiding pneumokokkenvaccinatie met achtergronden en praktische informatie over het pneumokokkenvaccinatieprogramma;
  • een e-learning over pneumokokkenvaccinatie.
  • een infographic en een voorbeeldtekst voor de uitnodigingsbrief;
  • toegankelijke informatie op de website Thuisarts.nl;

Vaccinatie in het HIS

Om het vaccinatieprogramma goed uit te voeren, zijn nog aanpassingen in de Huisarts Informatiesystemen (HIS’en) nodig. Selectie van geïndiceerde patiënten op basis van in- en exclusiecriteria, logistiek procesbeheer, registratie en rapportage is op dit moment bijvoorbeeld nog niet mogelijk. Het NHG adviseert het RIVM over de mogelijkheden van HIS-leveranciers en vereiste specificaties zodat ruim voor aanvang van de start van het programma, voor de zomer van 2020, in alle HIS’en een goede vaccinatiefunctionaliteit zit.

Hoe verder?

De komende tijd zal de informatievoorziening naar zowel publiek als professionals verder worden uitgewerkt. De SNPG zal, net als bij de griepvaccinatie, ook faciliteren bij de uitvoering van de pneumokokkenvaccinatie. Wij houden u via NHG.org en via de NHG-nieuwbrief op de hoogte.

Meer informatie