U bent hier

Richtlijn adequate dossiervorming herzien

9 mei, 2019

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners, en persoonsgerichte zorg.

De Richtlijn Adequate dossiervorming met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien.

De voordelen:

 • u ziet sneller de relevante patiëntinformatie in het EPD
 • uw HIS ondersteunt u beter, zoals met consultondersteuning, medicatiebewaking, berekening van indicatoren, kwaliteitsrapportages
 • u kunt beter relevante informatie uitwisselen:
  • met collega-huisartsen binnen en buiten de praktijk
  • met andere hulpverleners
 • de registratieadviezen geven aanwijzingen voor online inzage door de patiënt

U vindt de volledige Richtlijn ADEPD op de website van het NHG.

Persoonsgerichte zorg

Voor meer informatie-uitwisseling en voor persoonsgerichte zorg is het noodzakelijk dat u bepaalde informatiesoorten gestructureerd kunt registreren. Een aantal informatiesoorten had er echter geen eenduidige plaats in het HIS. Een aantal van deze informatiesoorten is nu opgenomen in deze richtlijn:

 • Profylaxe en voorzorg
 • Ingrepen en behandelingen
 • Behandelgrenzen
 • Contactpersonen
 • Individueel Zorgplan (IZP)

De functionaliteit van deze dossierdelen is beschreven en uitgewerkt in het HIS-Referentiemodel.

Hoofdstuk episodegericht registreren (EGR)

Nieuw is hoofdstuk 4, Knelpunten episodegericht registreren (EGR). Dit vervangt het hoofdstuk uit de vorige versie van de richtlijn, over ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Registratieadviezen

Voor alle soorten informatie en voor alle dossierdelen zijn in deze richtlijn registratieadviezen geformuleerd.

Van de dossierdelen die niet zijn geïmplementeerd in de HIS’en, of nog niet in alle HIS’en, zijn telkens alternatieve registratieadviezen geformuleerd.

 • Registratie-adviezen per dossierdeel vindt u in de loop van 2019 in de onlineomgeving van het HIS-Referentiemodel.

Vragen?

Heeft u inhoudelijke vragen naar aanleiding van deze richtlijn?

Neem contact op met NHG-afdeling Informatisering Huisartsenzorg: 

Email: aut@nhg.org