U bent hier

Uitreiking Casuïstiekprijs en Heert Dokterprijs 2019

Uitsnede banner NHG-Congres 2019

15 november, 2019

Tijdens het NHG-Congres op 15 november 2019 in Maastricht zijn traditiegetrouw twee prijzen uitgereikt. De prijs voor de beste klinische les in Huisarts & Wetenschap, de Casuïstiekprijs, ging naar Sicco Steenhuisen. Van de drie genomineerden voor de Heert Dokterprijs, de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel, werd Luc Gidding de winnaar.

Consultvaardigheden bij zorgmijders

Jaarlijks reikt Huisarts & Wetenschap de Casuïstiekprijs uit voor de beste klinische les. Dit jaar is Sicco Steenhuisen de winnaar met zijn artikel over specifieke consultvaardigheden bij zorgmijders.De jury vond het zeer origineel om juist aan deze moeilijke en lastig te bereiken patiëntengroep aandacht te besteden. De adviezen in het artikel zijn bovendien nuttig voor het hele praktijkteam, en niet alleen voor de huisarts. Het richt zich daarmee ook op praktijkorganisatorische aspecten. Steenhuisen geeft als advies om eerst te bouwen aan een vertrouwensrelatie en te zoeken naar een gemeenschappelijke interesse om de patiënt in ieder geval nog een keer terug te laten komen. De auteur is er, ondanks de beperkt beschikbare literatuur, in geslaagd zijn betoog goed te onderbouwen.

Lees het artikel Specifieke consultvaardigheden bij zorgmijders in H&W.


Sicco Steenhuisen ontvangt de Casuïstiekprijs 2019

PsyScan hulpmiddel bij psychische klachten

De Heert Dokterprijs, die Huisarts & Wetenschap ieder jaar uitreikt voor het beste onderzoeksartikel, ging dit jaar naar Luc Gidding. Vanuit de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Maastricht University startte hij een onderzoek naar psychische klachten in de huisartsenpraktijk. Uitgangspunt was dat de problemen rondom deze klachten niet te wijten zijn aan onkunde of desinteresse van huisartsen, maar eerder samenhangen met een toename van het aantal patiënten en taken, de beperkt beschikbare tijd en de specifieke complexiteit van psychische klachten. Om huisartsen te ondersteunen bij de diagnostiek is PsyScan ontwikkeld.

Lees het artikel PsyScan: effectief hulpmiddel bij psychische klachten in H&W.


Luc Gidding ontvangt de Heert Dokter prijs 2019

 

Het NHG feliciteert Sicco Steenhuisen en Luc Gidding van harte!