U bent hier

Nieuwsberichten

Algemene Ledenvergadering 24 juni

15 juni, 2021

Op donderdag 24 juni 2021 organiseert het NHG zijn reguliere Algemene Ledenvergadering (ALV). Op de agenda staan de diverse jaarverslagen en geconsolideerde jaarrekening over 2020. De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Verenigingsraad kijken terug op afgelopen jaar. Ook is er tijd voor een korte vooruitblik. Aan de ALV wordt gevraagd om decharge te verlenen voor het afgelopen verenigingsjaar.

Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem leidt tot veel onrust bij patiënten en zorgverleners

15 juni, 2021

De Tweede Kamer debatteert op woensdagavond 16 juni met minister Van Ark (Medische Zorg) over het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De minister heeft besloten om inwerkingtreding van de modernisering van het GVS met een jaar uit te stellen en af te zien van uitbreiding van Medische Noodzaak (MN) naar het GVS. Het NHG en de LHV hebben zware kritiek op de plannen van de minister en verzoeken af te zien van deze zogenoemde modernisering van het GVS en de medische beroepsrichtlijnen leidend te laten zijn om besparingen te realiseren.
Registratieadviezen medisch dossier

Registratieadviezen medisch dossier

10 juni, 2021

Hoe bepaalde medische problemen geregistreerd kunnen worden in het medisch dossier roept soms vragen op. Ter ondersteuning zijn bij een aantal specifieke medische problemen en NHG-Standaarden ICPC-registratieadviezen ontwikkeld, die hierbij ondersteunen.

NHG-speld voor scheidend H&W-hoofdredacteur Ivo Smeele

9 juni, 2021

Tijdens zijn afscheid als hoofdredacteur van Huisarts en Wetenschap ontving Ivo Smeele de NHG-speld uit handen van Wendy Borneman, voorzitter Raad van Bestuur van het NHG. Deze speld krijgt hij vanwege zijn bijzondere bijdrage aan de profilering en vertegenwoordiging van de huisartsgeneeskunde binnen het landschap van de Nederlandse gezondheidszorg.

Advies Gezondheidsraad over vaccinatie kwetsbare kinderen

9 juni, 2021

De Gezondheidsraad heeft vanmiddag een advies uitgebracht over vaccinatie van kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

LESA aanvragen laboratoriumdiagnostiek geactualiseerd 

3 juni, 2021

De LESA ‘Rationeel aanvragen van laboratoriumdiagnostiek’ is geactualiseerd. Drie hoofdstukken zijn herzien: Hartfalen, Hemochromatose en Maagklachten. 
NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 aangepast

2 juni, 2021

In deze vierde revisie zijn de adviezen over de niet-medicamenteuze behandeling herzien. Ook is de bestaande e-learning over dit onderwerp gedeeltelijk herzien, evenals de e-learning Voeding in de spreekkamer. Op Thuisarts.nl is een nieuwe tekst verschenen en zijn de bestaande teksten over diabetes type 2 geactualiseerd.

Bestellen griep- en pneumokokkenvaccins vanaf 1 juni

1 juni, 2021

De COVID-19- vaccinatie vraagt momenteel nog veel aandacht in de praktijk. Daarnaast start binnenkort de campagne 2021 voor het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) en het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie (NPPV). Vanaf 1 juni kunt u de griep- en pneumokokkenvaccins bestellen via snpg.nl.

Handreiking Kwetsbare ouderen thuis geactualiseerd

27 mei, 2021

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ is geactualiseerd. De handreiking ondersteunt een goede samenwerking en afstemming tussen de betrokken zorg- en hulpverleners in de wijk, de oudere zelf en mantelzorgers. Dat helpt om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden.

Nieuw: LESA Radiologische diagnostiek

25 mei, 2021

De landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken (LESA) Radiologische diagnostiek is een nieuw NHG-product. Het beschrijft afspraken tussen huisartsen en radiologen over de inzet van aanvullende beeldvormende diagnostiek. Het doel van de LESA is doelmatig gebruik van radiologische diagnostiek; door juiste diagnostiek bij de juiste indicatie te bevorderen en onnodige diagnostiek te voorkomen.

Hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen

21 mei, 2021

In ‘Kwestie van lange adem’, een grootschalig onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen 5 herkenbare gezinsprofielen. Het herkennen van deze profielen helpt bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. Stichting Augeo bracht hier een speciaal magazine over uit.

FTO 'Medicijnresten uit water' wegens succes voortgezet

17 mei, 2021

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes en wat oponthoud in het coronajaar in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook weer in 2021 beschikbaar om een presentatie te komen geven tijdens het FTO.

Inzet AstraZeneca bij patiënten onder 60 jaar

11 mei, 2021

Huisartsen mogen onder voorwaarden patiënten onder de 60 jaar vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. In de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie zijn deze voorwaarden opgenomen en toegelicht.

Webinar ‘Digitaal: het nieuwe normaal’

11 mei, 2021

Het tweede webinar in aanloop naar het NHG-Congres in Den Bosch vindt plaats op donderdag 10 juni 2021. Eind vorig jaar waren er ruim 1.600 aanmeldingen voor het onderwerp Telemonitoring, met recht een succesvolle kick-off van deze driedelige reeks congreswebinars. Tijdens een kort en interactief programma staan we ditmaal stil bij digitale praktijkvoering, waarbij we inzoomen op kansen voor de huisarts, de patiënt en de toekomst. De toegang is gratis voor NHG-leden.

NHG-speld voor Marc Eyck

10 mei, 2021

Marc Eyck begon in 2016 als directeur-bestuurder van de NHG Praktijk Accreditering (NPA). Op maandag 10 mei neemt hij op pensioengerechtigde leeftijd afscheid op de Domus Medica in Utrecht. Een afscheid met een feestelijk tintje. Als blijk van waardering voor zijn inzet en bijzondere diensten voor de huisartsenzorg en voor het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontving hij uit handen van bestuursvoorzitter Wendy Borneman de NHG-speld.