U bent hier

Nieuwsberichten

Nieuw: leidraad Ziektespecifieke overzichten

19 december, 2019

Met behulp van de nieuwe leidraad kunnen HIS- en KIS-leveranciers in hun informatiesysteem handige ziektespecifieke overzichten inrichten. Die overzichten zijn bestemd voor de medewerker in de huisartsenpraktijk: ze besparen de zorgverlener tijd en bevorderen een persoonsgerichte aanpak.

NHG-Standaard Stabiele angina pectoris herzien

18 december, 2019

De NHG-Standaard Stabiele angina pectoris (SAP) is herzien. Bij de herziening van deze standaard is de aandacht vooral uitgegaan naar de plaats van het inspannings-ECG bij de diagnostiek van SAP, het verwijsbeleid in de diagnostische fase en het medicamenteuze stappenplan voor de behandeling van SAP. Duidelijk is dat de anamnese voor de huisarts het belangrijkste instrument is om de syndroomdiagnose angina pectoris te stellen. Deze standaard sluit aan op de recent verschenen ESC richtlijn en op de LTA Stabiele angina pectoris die in het voorjaar van 2020 verschijnt.

E-learning Stoppen met roken

16 december, 2019

In opdracht van het Ministerie van VWS ontwikkelde het NHG de e-learning Stoppen met roken. Deze is gebaseerd op de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken en op de NHG-Zorgmodule Leefstijl Roken. De PIN behandelt meerdere praktijkvoorbeelden, ondersteund met duidelijke video’s. De PIN is mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van VWS in het kader van het Preventieakkoord Roken 2019-2021.
Met een beperking achter de laptop

Thuisarts.nl ook bruikbaar voor mensen met een beperking

12 december, 2019

Thuisarts.nl heeft het Certificaat van toegankelijkheid gekregen. Dat betekent dat de website voldoet aan drempelvrij niveau 2 (AA) van het Waarmerk drempelvrij.nl.
Foto van overleg

Aanmelden focusgroepen kerntaken in de praktijk

6 december, 2019

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. De landelijke huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we vier focusgroepen om deze kaders te toetsen bij onze leden.

Keuzehulp op Thuisarts.nl: Testen op prostaatkanker?

5 december, 2019

Diagnostiek bij prostaatkanker heeft momenteel veel aandacht. De nieuwe keuzehulp op Thuisarts.nl ‘Testen op prostaatkanker?’ helpt mannen die hierover vragen hebben een weloverwogen keuze te maken. Deze keuzehulp is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en het Radboudumc in Nijmegen, de ProstaatKankerStichting.nl en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

Nieuwe Thuisartsfilms over CVRM en Depressie

28 november, 2019

Na het uitkomen van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risico Management (CVRM), de nieuwe NHG-Standaard en alle nieuwe situaties op Thuisarts.nl, zijn er nu ook vier nieuwe Thuisartsfilms over dit onderwerp. Daarnaast biedt Thuisarts.nl twee nieuwe films over depressie.

Boek ‘CVRM in de huisartsenpraktijk’ uitgebracht

26 november, 2019

Het volledig herziene boek ‘CVRM in de huisartsenpraktijk’ is uit. Een praktisch boek, specifiek gericht op de uitvoering van het cardiovasculair risicomanagement door huisarts en praktijkondersteuner. Aan de orde komen organisatie en uitvoering van het CVRM-spreekuur, maar ook de afzonderlijke interventies.

Veelgestelde vragen maternale kinkhoestvaccinatie

25 november, 2019

Vanaf 16 december wordt de maternale kinkhoestvaccinatie opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf die datum kunnen zwangeren bij consultatiebureaus van de jeugdgezondheidszorg een afspraak maken om de vaccinatie te halen. Vanaf 2 december worden zwangeren hierover geïnformeerd door hun verloskundig zorgverlener.

Week tegen Kindermishandeling – afwegingskader en stappenplan

20 november, 2019

Op 20 november 2019, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, is het 30 jaar geleden dat het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is aangenomen door de Verenigde Naties. Professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling delen dit jaar hun verhaal.

NHG-Congres 2019 over complexe zorg nodig, nuttig en herkenbaar

18 november, 2019

“Een mooi congres. De sprekers vormden een goede balans van mensen die doordacht hun verhaal kunnen houden.” Congresvoorzitter François Schellevis kijkt tevreden terug op het NHG-Congres 2019 ‘Relax, ’t is gewoon complex’. Vooral de drie plenaire sprekers vond hij ‘top’. Zij bespraken elk een andere vorm van complexiteit: op het niveau van de patiënt, van de zorg en van de huisarts zelf.
Uitsnede banner NHG-Congres 2019

Uitreiking Casuïstiekprijs en Heert Dokterprijs 2019

15 november, 2019

Tijdens het NHG-Congres op 15 november 2019 in Maastricht zijn traditiegetrouw twee prijzen uitgereikt. De prijs voor de beste klinische les in Huisarts & Wetenschap, de Casuïstiekprijs, ging naar Sicco Steenhuisen. Van de drie genomineerden voor de Heert Dokterprijs, de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel, werd Luc Gidding de winnaar.
Huisarts achter beeldscherm

Oproep: stuur uw meest voorkomende P-regels in

15 november, 2019

Met het project OPEN zorgen NHG, LHV en InEen ervoor dat patiënten van de huisarts vanaf 1 juli 2020 online toegang kunnen krijgen tot de belangrijkste informatie uit het H-EPD. Daarvoor brengt OPEN nu de meest gebruikte P-regels in kaart.
Foto van vermoeide vrouw

IKNL en Thuisarts.nl geven samen informatie over vermoeidheid bij kanker

12 november, 2019

Thuisarts.nl is uitgebreid met informatie en adviezen voor patiënten en naasten over vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase. De informatie is gemaakt in samenwerking met IKNL, integraal kankercentrum Nederland, en is gericht op het verminderen van en omgaan met deze specifieke vermoeidheid.
Dr. Hans van der Schoot

Hans van der Schoot waarnemend bestuurder NHG

7 november, 2019

Op 4 november 2019 startte dr. Hans van der Schoot als waarnemend bestuurder van het NHG. Hij volgt Rob Dijkstra op, die 1 juni 2019 afscheid nam.