U bent hier

Nieuwsberichten

Ofloxacine alternatief voor oordruppel Bacicoline-B

27 juni, 2019

De antibioticum-corticosteroid-oordruppel hydrocortison/colistine/bacitracine (Bacicoline-B®) is sinds augustus 2018 niet meer leverbaar. Als alternatief kan ofloxacine 3% worden voorgeschreven.

Invoering meldingsplicht CPE

27 juni, 2019

Per 1 juli 2019 is het aantreffen van carbapenamaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) meldingsplichtig voor behandelend artsen en hoofden van microbiologische laboratoria.

Handboek voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

26 juni, 2019

Het nieuwe handboek ‘Ik heb COPD, wat kan ik doen?’ is speciaal ontwikkeld voor COPD-patiënten die moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie over hun ziekte en gezondheid. Voor huisartsen en praktijkondersteuners is dit handboek en de bijbehorende gesprekskaart op verschillende manieren in te zetten voor, tijdens of na het consult met de patiënt.

Campagne over palliatieve zorg

24 juni, 2019

Het Ministerie van VWS is een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Met het concept 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stopt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreekt over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen. U kunt hierover vragen krijgen in de spreekkamer en patiënten en mantelzorgers wijzen op de website www.overpalliatievezorg.nl.

Eefje de Bont wint NHG-Wetenschapsprijs 2019 en Telesphorusprijs

24 juni, 2019

Eefje de Bont, huisarts en post-doc onderzoeker CAPHRI Maastricht, is winnares van de NHG-Wetenschapsprijs 2019 met haar multiperspectieve onderzoek naar kinderen met koorts.

Oproep voor samenhang in zorg

20 juni, 2019

Met het pamflet ‘Zorg voor Samenhang’ vraagt huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om steun voor een oproep aan politiek en zorgsector om over oplossingen te gaan praten voor het gebrek aan samenhang in de zorg. HRMO pleit voor een landelijk, samenhangend plan, met ruimte voor regionale oplossingen.

Handreiking voor zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen thuis

12 juni, 2019

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Ook zeer kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De publicatie ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Richtlijn CVRM gericht op persoonsgericht behandelen

6 juni, 2019

In de media verschenen berichten over de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), de NHG-Standaard CVRM, de streefwaarde van het cholesterol en mogelijke belangenverstrengelingen met de farmaceutische industrie. Het NHG, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de richtlijn juist ruimte biedt om meer persoonsgericht te kunnen werken, dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en geldt voor een beperkte patiëntengroep. De organisaties distantiëren zich daarnaast met klem van aantijgingen over mogelijke belangenverstrengeling en beïnvloeding door de farmacie.

NHGDoc introduceert LabGuard

5 juni, 2019

Bij een patiënt is een afwijkende labwaarde geconstateerd. Hoe nu verder? Zoeken naar verklaringen voor deze afwijking is een logische volgende stap. Een tijdrovende klus, waar NHGDoc de oplossing voor heeft: LabGuard.

Quadrivalente griepvaccins

3 juni, 2019

Van 1 tot en met 30 juni kunt u via de website van de SNPG griepvaccins bestellen. Met ingang van 2019 wordt een quadrivalent griepvaccin gebruikt, dat beschermt tegen 4 griepvirussen.

NHG-Praktijkaccreditering gaat kwaliteitsnormen aanpassen

23 mei, 2019

De NHG-Praktijkaccreditering (NPA) wordt steeds eenvoudiger, efficiënter en gebruiksvriendelijker. Na de introductie van de driejaarlijkse hercertificering volgt nu een herziening van de kwaliteitsnormen. Vanaf 2020 verandert hierdoor de inhoud van de NPA-audit. De NPA sluit hiermee aan op de recent gepubliceerde visie Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg van LHV, NHG en InEen.

Richtlijn CVRM streeft naar persoonsgericht behandelen

21 mei, 2019

Het programma Radar besteedde de afgelopen weken in twee uitzendingen aandacht aan de rol van het cholesterol bij hart- en vaatziekten, het belang van cholesterolverlagende therapie en gezonde leefstijl. Hierbij werd de herziene multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM), die deze maand ook als NHG-Standaard is verschenen, aangehaald. Er werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de lage streefwaarde van het cholesterol die de deur zouden openen voor nieuwe, dure cholesterolverlagers. Het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Internisten Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie die gezamenlijk het initiatief voor deze herziening hebben genomen, benadrukken dat de streefwaarde niet in beton gegoten is en alleen geldt voor een beperkte patiëntengroep. Het gaat met name om personen die een hartinfarct hebben doorgemaakt en/of een kransvatbehandeling van het hart hebben ondergaan. Voorop staat dat de richtlijn bedoeld is om meer persoonsgericht te kunnen werken en dat het ruimte biedt voor gedeelde besluitvorming.

Nieuw: NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties

21 mei, 2019

De NHG-Behandelrichtlijn Worminfecties is beschikbaar en geeft aanbevelingen voor de diagnostiek en het beleid bij de in Nederland voorkomende endemische worminfecties.

Hartstichting start landelijke bloeddruk campagne

17 mei, 2019

De Hartstichting wil mensen met een hoge bloeddruk eerder opsporen om zo het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten een halt toe te roepen. Daarom organiseert zij van 27 mei tot en met 8 juni een landelijke bloeddruk campagne, met als doel het regelmatig meten van de bloeddruk de norm maken. U kunt hierdoor extra vragen of mensen op het spreekuur krijgen.

NHG en NeLL bundelen krachten voor betrouwbare e-health

9 mei, 2019

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het National eHealth Living Lab (NeLL – het onafhankelijke, wetenschappelijke kennisplatform voor e-health) hebben een intentieovereenkomst gesloten en gaan samenwerken om wetenschappelijke onderbouwing en goed gebruik van e-health toepassingen in Nederland te stimuleren.