U bent hier

Missie en visie

Missie

De missie van het Nederlands Huisartsen Genootschap is bij de oprichting in 1956 geformuleerd en nog onverminderd van kracht:

 
Het NHG is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, die als doel heeft een wetenschappelijk gefundeerde uitoefening van de huisartsgeneeskunde in de praktijk te bevorderen.

Hoe we dat doen, leest u in het kort hier.

Visie

De visie van de vereniging op de huisartsenzorg is -samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging- beschreven in de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022.

Deze Toekomstvisie is vertaald in het Meerjarenbeleidplan 2013-2017.

Bij het verwezelijken van de Toekomstvisie en het uitvoeren van het Meerjarenbeleidplan heeft het NHG-bureau een duidelijke richting voor ogen. Deze richting is verwoord in de bureauvisie.