U bent hier

NHG Verkorte StiP-cursus 'Tijdig spreken over het levenseinde' (twee modulen)

Wist u dat:

 • driekwart van de Nederlanders duidelijke ideeën heeft over hoe en waar hij wil sterven? bent u op de hoogte van de wensen van uw patiënt?
 • de meeste zorgverleners en patiënten een drempel ervaren om hierover het gesprek aan te gaan?
 • in medische correspondentie tussen huisarts, SOG of medisch specialist bij ernstig zieke patiënten geen wensen of beleid t.a.v. het levenseinde staan vermeld?

Waarom een StiP-cursus* Tijdig spreken over het levenseinde?

De cursus beoogt het tijdig spreken over het levenseinde met patiënten in de huisartspraktijk te bevorderen. Hiertoe wordt het concept van Advance Care Planning als kapstok gehanteerd. De cursus bestaat uit twee samenhangende trainingsmodulen van elk 2 uur en een praktijkopdracht. De twee modulen worden met tussenruimte van enkele weken gepland.

U weet na afloop

 • hoe u bepaalt welke patiënten in aanmerking komen voor Advance Care Planning
 • hoe u effectief het gesprek voert over keuzes en beslissingen rond het levenseinde
 • hoe  u de vinger aan de pols kunt houden bij de patiënt en evt. naasten
 • hoe u deze informatie in uw His kunt registreren
 • hoe u zorg draagt voor de communicatie met andere hulpverleners
 • welk voorlichtingsmateriaal geschikt is
 • hoe u komt tot een goede afweging van wat passende zorg is
 • welke rechten en plichten een rol spelen bij ACP
 • hoe op een ethische manier om te gaan met culturele verschillen rond het levenseinde
 • hoe emoties van patiënt, naasten en uzelf te hanteren

Voor wie en waar?

De cursus is bedoeld voor groepen huisartsen, bijvoorbeeld toetsgroepen. De cursus kan ook in de regio worden georganiseerd met open inschrijving, voor huisartsen en POH.
Wilt u meer informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Yvonne Klapdoor

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van Advance Care Planning en communicatie arts-patiënt, voor een groep van 8-12 deelnemers.

Wat zijn de kosten?

Informatie

Over inhoudelijke vragen: Liesbeth van der Jagt tel. 088 - 506 56 15
Over organisatorische vragen: Yvonne Klapdoor tel. 088 - 506 56 20

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De NHG Verkorte StiP-cursus is geaccrediteerd voor 4 nascholingspunten (bij deelname aan de twee modulen).
Indien de cursus wordt gevolgd door FTO/Toetsgroepen krijgen de deelnemers 4 toetsgroeppunten.

*) Wat is een StiP-cursus?

De cursussen ‘Standaard in de praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.