U bent hier

Samenwerking in de Praktijk

 

Kan het beter? Een 2 daagse cursus over samenwerken, coachen en leidinggeven in de praktijk

Inhoud leergang

Dag 1

 •  Introductietraining.
 •  Kenmerken van een goede coach.
 •  Wat is coaching?
 •  Coachen: transacties en de relatie coach-coachee.
 •  Situationeel leidinggeven: kader voor coachingsrelatie.
 •  Feedback geven: de techniek.
 •  Succesvol delegeren.

Dag 2

 •  Non-directieve coachingsvaardigheden.
 •  Directieve coachingsvaardigheden.
 •  Mijn coachingsprofiel.
 •  Evaluatie van de training.

Intervisie
Desgewenst kunnen deelnemers meedoen in een intervisiegroep en daarin aan hun individuele leerdoelen werken onder begeleiding van een NHG erkende intervisiebegeleider. De intervisiegroepen worden tijdens de cursus gevormd en komen bij elkaar in de regio van de betreffende deelnemers, op onderlinge afspraak.

Opzet leergang

De leergang bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2 dagdelen, met een tussenperiode van 3 à 4 weken. Het onderwijs vindt plaats in een vaste groep met een vaste groepsbegeleider.

Waarom deelnemen aan deze leergang?

 • Werkgeverschap, de coördinatie van werkoverleg, taakdelegatie en coaching van de uitvoering van werkprocessen zijn aspecten die voor veel huisartsen nieuw en onbekend zijn.
 • Leiderschap vereist praktische kennis, communicatieve vaardigheden en inzicht in eigen opvattingen en persoonlijk handelen.

Waar vind de leergang plaats?

De leergang wordt georganiseerd in samenwerking met een regionale samenwerkingspartner  op een door hen vastgestelde locatie. In de nascholingsagenda treft u een overzicht aan van de beschikbaarheid in uw regio.

Accreditatie

14 uur

Prijs

De prijs van de leergang wordt vastgesteld door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt. Het maximum deelnamebedrag is 780,- (incl. lunch, koffie en thee overdag) voor NHG-leden en € 1.110,- voor niet-leden.

Meer info?

Voor meer informatie betreffende de inhoud van deze cursus kunt contact opnemen met mw. Liesbeth van der Jagt, senior wetenschappelijk medewerker NHG-Nascholing l.vanderjagt@nhg.org

Voor organisatorische vragen kunt u terecht bij mw. Tessa Vocke, Office manager NHG-Scholing t.vocke@nhg.org