U bent hier

NHG-Leergang Palliatieve Zorg

De recent geheel herziene NHG Leergang Palliatieve Zorg richt zich speciaal op huisartsen, die meer kennis en vaardigheden willen verkrijgen en zekerder willen worden in hun aanpak op het gebied van palliatieve zorg.

Inhoud leergang

De inhoud van de leergang is specifiek ontwikkeld rondom vragen en aandachtspunten van huisartsen over palliatieve zorg. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Pijnbestrijding, problemen en de laatste richtlijnen rond pijnbestrijding. Praktische vaardigheden, zoals het werken met infuuspompen;
  • Overige problemen in de palliatieve zorg, waaronder benauwdheid, verwardheid, misselijkheid en andere buikklachten;
  • Communicatieve vaardigheden in contact met de oudere patiënt en diens naasten en speciale aandacht voor mensen met een niet-westerse achtergrond;
  • De terminale fase met aandacht voor symptoomcontrole, terminale sedatie, de regelgeving en vaardigheden rond euthanasie en de ethische aspecten.

Opzet leergang

De leergang bestaat uit een inleidende e-learning van 2 uur, gevolgd door 3 bijeenkomsten van 4 uur, verspreid over een half jaar.

Het onderwijs vindt plaats in een vaste groep met vaste groepsbegeleider.

Voorafgaand aan de bijeenkomsten wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken.

Waarom deelnemen aan deze leergang?

  • Interactieve leergang, met veel aandacht voor verdiepen en verbreden van persoonlijke en praktische competenties op het gebied van palliatieve zorg
  • Deskundige docenten op de verschillende deelgebieden van palliatieve zorg
  • Onafhankelijke nascholing en een  en inspirerend programma

Waar vindt de leergang plaats?

Deze leergang wordt georganiseerd in samenwerking met de regionale samenwerkingspartners van het NHG op een door hen voorgestelde locatie. In de nascholingsagenda treft u een overzicht aan van de beschikbaarheid in uw regio. Inschrijven kunt u zich bij de regionale partner.

Accreditatie

14 uur

4 uur per bijeenkomst en 2 uur voor het maken van de e-learning

Prijs

De prijs van de leergang wordt vastgesteld door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt. De richtprijs is € 810,- per deelnemer.

Meer info?

Voor inhoudelijke informatie: Daniëlle Grootfaam, wetenschappelijk medewerker, NHG-Nascholing: d.grootfaam@nhg.org of 088 - 506 56 12

Voor organisatorische vragen Tessa Vocke, office manager, NHG-Nascholing: T.Vocke@nhg.org of 088 - 506 56 24