U bent hier

Basistraining voor Gespreksleiders Visitatie

Waarom een Training Gespreksleider Visitatie

Vanaf 1 januari 2016 is deelname aan een visitatieprogramma door de Registratiecommissie Geneeskundig specialisten (RGS) als eis gehandhaafd bij de herregistratie van huisartsen. Het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren is facultatief voor huisartsen die hebben deelgenomen aan praktijkcertificering. In dat kader is een groot aantal gespreksleiders nodig. Op termijn, wanneer door alle huisartsen aan visitatie wordt deelgenomen, gaat het om ca. 200 personen die verspreid over het hele land beschikbaar zijn om gemiddeld 10 gesprekken per jaar te voeren.

NHG scholing heeft tot taak deze gespreksleiders visitatie (afgekort GLV) op te leiden en nascholing aan te bieden.

De aan de visitatie deelnemende huisarts bespreekt zijn haar feedbackrapportages met een GLV in een 1 uur durend gesprek. Om dit gesprek tot een waardevol onderdeel te maken wordt van de GLV heel wat verwacht. De GLV moet erin slagen om in korte tijd de essentie op te pikken uit het feedbackrapportages, een constructieve relatie op te bouwen, de huisarts te begeleiden bij het formuleren van ontwikkeldoelen en eventueel de huisarts te adviseren hoe hij/zij aan deze ontwikkeldoelen kan werken.

De training wordt gegeven door twee trainers.

Wat levert de training op?

In deze training wordt u wegwijs gemaakt in het werken met het Visitatie-instrument dat gericht is op individueel functioneren van de huisarts. U oefent met gesprekstechnische kennis en vaardigheden die specifiek in dit gesprek aan de orde komen. U leert hoe u er in korte tijd in kunt slagen de essentie op te pikken uit de feedbackrapportages, een constructieve relatie op te bouwen, de huisarts te begeleiden bij het formuleren van enkele ontwikkeldoelen en eventueel de huisarts te adviseren hoe hij/zij aan deze ontwikkeldoelen kan werken.

 

Inhoud en onderwerpen

  • opzet en werkwijze van het visitatieprogramma
  • het inzetten van gespreksvaardigheden in de specifieke context van het visitatiegesprek
  • het hanteren van de gespreksstructuur in het visitatiegesprek
  • het motiveren tot reflectie op eigen functioneren
  • het geven van feedback
  • het begeleiden bij het opstellen van doelen in het POP

 

Doelgroep

De training tot Gespreksleider Visitatie wordt georganiseerd voor NHG erkende supervisoren/coaches, docenten van huisartsopleidingen en huisartsopleiders.

Na de het doorlopen van de training is de gespreksleider gecertificeerd. Registratie vindt plaats voor 5 jaar, waarna herregistratie kan worden aangevraagd. Zie hiervoor www.mijnvisitatie.nl

 

Accreditatie

9 uur

Meer informatie

over inhoudelijke informatie: Liesbeth van der Jagt l.vanderjagt@nhg.org

over logistieke informatie: Sylvia Vroman s.vroman@nhg.org

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NHG Scholing, Sylvia Vroman s.vroman@nhg.org

 

Annuleren

Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot drie weken voor de aanvangsdatum. Wij berekenen u dan € 75,- administratie­kosten. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening.