U bent hier

Blended learning Overspanning en Burnout

De nieuwe NHG-Standaard Overspanning en burn-out standaard geeft de huisarts en poh-ggz richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van volwassenen met overspanning en/of burn-out.

Overspanning hangt vaak samen met overbelasting door te veel verplichtingen, ingrijpende levensgebeurtenissen of levensfaseproblematiek. De coping van de patiënt is hierbij onvoldoende toereikend. Burn-out is een bijzondere vorm van overspanning, waarbij de klachten langdurig aanwezig zijn en moeheid en uitputting op de voorgrond staan. De diagnostiek en het beleid bij overspanning en burn-out zijn voor een groot deel identiek.

De kernboodschappen zijn:

 • Overspanning en burn-out zijn het gevolg van overbelasting door een of meer stressoren waarbij de coping onvoldoende toereikend is.
 • Het verloop kan worden ingedeeld in een crisisfase, een probleem- en oplossingsfase en een toepassingsfase.
 • In de crisisfase kan een beperkte periode van rust zinvol zijn; uitval en verzuim van langere duur moet echter worden vermeden.
 • De initiële behandeling bestaat altijd uit het stimuleren van de patiënt tot het aannemen van een actieve, probleemoplossende houding, het geven van voorlichting en het stimuleren van dagstructurering.
 • Volg het herstel actief en intervenieer op een wijze die past bij de fase waarin de patiënt zich bevindt.
 • Stagnatie in een van de fasen zonder verklaring is reden voor verwijzing naar de generalistische basis-ggz.

PIN Overspanning en burn-out

De PIN Overspanning en burn-out behandelt de inhoud van de standaard. Daarnaast gaat de PIN in op burn-out bij huisartsen zelf; hiervoor vertelt een collega over zijn eigen ervaringen.

De PIN is een samenwerkingsproject van NHG en NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). Werkgerelateerde problematiek, samenwerking met de bedrijfsarts en de rol die de bedrijfsarts kan spelen bij patiënten met overspanning en burn-out zijn in de PIN nader uitgewerkt.

Inhoud van de PIN:

 • Het eerste consult van een patiënt in de crisisfase. U ziet op film hoe dit consult kan verlopen.
 • Casuïstiek over diagnostiek en behandeling van patiënten met overspanning en burn-out
 • Samenwerking met bedrijfsarts en poh-ggz.
 • Preventie van overspanning.
 • Overspanning en burn-out bij huisartsen.

Groepsgewijze nascholing

Vanuit de genoemde inhoud is het ook mogelijk om een verkorte StiP (Standaard in Praktijk)-cursus in de regio te organiseren via onze scholingspartners. Dit is een bijeenkomst waarbij deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om in 2 uur tijd samen met een Kaderhuisarts GGZ of bedrijfsarts, het liefst na het doorlopen van de PIN, dieper op de nieuwe standaard in te gaan en hiermee te oefenen d.m.v. casuïstiek.  

Meer informatie over deze cursus kunt u aanvragen via Esther Kersbergen:

e.kersbergen-brak@nhg.org  of via telefoonnummer: 088 - 506 56 19