U bent hier

Blended learning ‘Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk’

Met de stijging van aantal suïcides (meer dan 30% in de afgelopen jaren) is zelfdoding een veel voorkomende doodsoorzaak. Meer patiënten met suïcidale gedachten zoeken hulp in de huisartsenpraktijk. In eerste instantie willen zij vooral gehoord en gezien worden in het contact.  

Het NHG biedt een e-learning met een aansluitende vaardigheidstraining (blended learning) aan om suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk te bevorderen.  

De e-learning van een uur wordt vooraf door de deelnemers gemaakt en dient als theoretische basis voor de twee uur durende vaardigheidstraining.  

In deze groepstraining worden vooral de professionele houding en een adequate bejegening van deze patiëntengroep geoefend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gesprekstechnieken die helpen om in relatief korte tijd de gedachten van de patiënt in kaart te brengen en een risico in te schatten. 

Deze blended learning is gebaseerd op de Gatekeepertraining m.b.t. suïcidepreventie en op de concepten die 113 Online heeft ontwikkeld en is vooral geschikt voor huisartsen en POH’s-GGZ. 

Reacties van huisartsen die we kregen na eerder gevolgde suïcidepreventietrainingen  

 

(Zie StiP Suïcidepreventie): 

‘Ik voelde me vaak machteloos als een patiënt zich suïcidaal uitte en belde meestal gelijk de crisisdienst. Met deze nascholing heb ik tools in handen gekregen om goede eerste hulp te bieden’ 

‘Vaak dacht ik dat het bepalen van het risico op suïcide alleen aan de crisisdienst was voorbehouden. Nu weet ik hoe ik suïcidale gedachten beter kan uitvragen en waar ik op moet letten’  

Wanneer en waar? 

Het NHG organiseert deze cursus in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Wilt u uw interesse aangeven of informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Tessa Vocke, T.Vocke@nhg.org  

Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org  

Voor wie? 

De cursus is specifiek bestemd voor huisartsen en Praktijkondersteuners GGZ. 

Doktersassistenten kunnen de Gatekeeperstraining bij 113 aanvragen.  

Docent 

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van suïcidepreventie, doorgaans een Kaderhuisarts GGZ of psychiater, klinisch psycholoog of sociaal psychiatrisch verpleegkundige met veel ervaring in de crisishulpverlening. 

Wat zijn de kosten? 

Meer weten? 

Voor inhoudelijke informatie: Esther Kersbergen, tel. 088 - 506 56 19 

Voor organisatorische informatie: Tessa Vocke , tel. 088 - 506 56 24 

Annuleringsvoorwaarden 

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend. 

Accreditatie 

De blended learning is geaccrediteerd voor 3 uur (1 uur e-learning en 2 uur groepsnascholing, geaccrediteerd bij ABC-1 en LV POH-GGZ).