U bent hier

Kaderopleiding Supervisie en Coaching

Opleiding gestart in september 2018

Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met de Huisartsopleiding van het Julius Centrum van het UMC te Utrecht in Zeist.

Plaats

Het onderwijs vindt plaats in Zeist

Introductie

Huisartsen en medisch specialisten die deze opleiding hebben gevolgd kunnen diverse vormen van begeleiding verzorgen aan collega’s op het gebied van persoonlijk professioneel functioneren. In het CanMed’s competentieprofiel van de arts gaat het dan om taakgebied 2, 3 en 7: communicatie, samenwerking en professionaliteit. Zij hebben zich bekwaamd in het uitvoeren van kortere en langere coachingstrajecten, in het geven van supervisie aan groepen en individuen en in het begeleiden van intervisiegroepen. Ook kunnen zij coaching verzorgen bij loopbaanvragen en loopbaanproblemen en nascholing geven rond communicatie en samenwerking.

In de opleiding leert de cursist zich te bekwamen in een breed scala aan begeleidingskundige vaardigheden. De NHG coaches/supervisoren geven diverse trainingen op het gebied van management en communicatie die door NHG Scholing worden georganiseerd. Zij kunnen werkzaam zijn in de opleiding tot huisarts, basisarts of medisch specialist en in een eigen begeleidingspraktijk, waarin zij supervisie en coaching verzorgen als nascholing voor praktiserende (huis)artsen en praktijkmedewerkers.

Wie de opleiding met succes heeft afgerond, is formeel erkend NHG-supervisor/coach en kan deze begeleiding geven met toekenning van accrediteringspunten voor de degene die deze begeleiding ontvangt. Men kan zich aansluiten bij de actieve vereniging ‘Coaching voor medici’, waar alumni van de KSC en gedragswetenschappers die erkend coach/supervisor zijn elkaar ontmoeten en elkaar inspireren (zie www.coachesvoormedici.nl en www.nhg.org).

De nieuwe opleiding

Aan de opleidingsgroep nemen maximaal 18 cursisten deel. De opleidingskosten bedragen ca. 16.500,- euro en zijn fiscaal aftrekbaar. De totale opleiding levert de huisarts 120 accrediteringspunten op en duurt 30 maanden. De opleiding is voorbehouden aan huisartsen en maximaal 5 andere medisch specialisten die een aantal jaren ervaring hebben opgedaan met het werken in de praktijk. Zij moeten ooit supervisie of coaching hebben gevolgd én afgerond voor aanvang van de opleiding.  

Studiebelasting

Gerekend moet worden op een tijdsinvestering van in totaal een dag per week. Er zijn ongeveer eenmaal per 3 weken groepsbijeenkomsten van twee dagdelen (woensdagmiddag plus aansluitende avond). De overige tijd wordt besteed aan stages, praktijkopdrachten en zelfstudie. Eenmaal per jaar is er een training van drie aaneengesloten dagen, met een overnachting.

Meer informatie en aanmelding

Meer informatie vindt u in de cursusbrochure, die u op aanvraag kan worden toegezonden door het secretariaat van de opleiding, mevrouw Rixt Groothedde, algemeenassistent@umcutrecht.nl

Voor inlichtingen over de inhoud, doelstelling en opzet van de opleiding kunt u contact opnemen met en van de docenten: Drs. Liesbeth van der Jagt (tel. 06 11913361 of 088 - 506 56 15,  e-mail l.vanderjagt@nhg.org) of Drs. Meino Terwel (email m.terwel@han.nl)