U bent hier

Masterclass Huisarts in achterstandswijk. Tobzorg of topzorg

Logo's Masterclass

Waarom een masterclass?

Werken in een achterstandswijk doet een beroep op uw flexibiliteit, creativiteit en kunde. De problematiek is gevarieerd en uitdagend en vraagt meer dan doorsnee huisartsenzorg. Lage sociaaleconomische levensomstandigheden, taal- en cultuurverschillen en persoonsgebonden beperkingen of belemmeringen vragen extra deskundigheid om kwalitatief goede zorg te bieden. Een interessante uitdaging voor u als huisarts, hoe is dat voor u in de praktijk?

 • Hoe gaat u om met somatisch onverklaarde klachten bij allochtone patiënten?
 • Herkent u culturele verschillen in de omgang met ziekte en gezondheid?
 • Voelt u zich regelmatig overvraagd?
 • Is uw praktijkorganisatie zo ingericht dat u uw patiëntenpopulatie optimaal en efficiënt kunt bedienen?
 • Weet u wie van uw patiënten analfabeet zijn?
 • Hoe checkt u of uw patiënten  uw gezondheidsinformatie begrijpen?

Handvatten voor de praktijk

 • Omgaan met multiproblematiek
 • Aanpak van somatisch onverklaarde klachten
 • Interculturele communicatie
 • Herkennen van analfabetisme
 • Praktische tips en materialen ter bevordering van gezondheidsvaardigheden
 • Tips voor de praktijkorganisatie
 • Het voeren van een driegesprek met patiënt en meegebrachte tolk
 • Samenwerking met het complexe netwerk van overige hulpverleners in wijk en regio

Organisatie

Deze Masterclass bestaat in zijn geheel uit 2 x 4 oftewel 8 dagdelen. Hij kan ook in losse modulen van één of meerdere dagdelen worden verzorgd, in overleg met u als opdrachtgever.

De cursus is ontstaan uit een samenwerking tussen LHV, NHG en Pharos en ontwikkeld door en voor huisartsen met ervaring in achterstandswijken. De nadruk ligt op een wisselwerking tussen theorie en praktijk. Een nascholing die u als huisarts in een achterstandswijk niet mag missen!

 

De modulen zijn: 

Module 1: Achterstandswijk hoezo?

Kennis:

 • Wat is achterstand en wat doet het met gezondheid
 • Achtergrond informatie over gezondheidsvaardigheden

Vaardigheid:

 • Herkennen van en communiceren met laaggeletterden

Module 2: Chronisch ziek in de achterstandwijk

Kennis: 

 • Etnische en cultureel specifieke aspecten van Cardiovasculaire aandoeningen
 • Zelfmanagement / empowerment bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden

Vaardigheid:

 • Motiverende gespreksvoering bij mensen met lage gezondheidsvaardigheden en allochtonen

Module 3: Culturele diversiteit in de palliatieve zorg

Kennis:

 • Wat is cultuur? Culturele verschillen in ziektebeleving, klachtenpresentatie en verwachtingen
 • Palliatieve zorg voor allochtone patiënten

Vaardigheid:

 • Interculturele communicatie: slecht nieuws gesprek met allochtone patiënt - Triagegesprek met (weinig Nederlands sprekende) patiënt en familielid / tolk

Module 4: Multiproblem gezinnen en huiselijk geweld

Kennis:

 • Welke groepen, welke problemen; relatie armoede en gezondheid
 • Huiselijk geweld en de system benadering

Vaardigheid:

 • Reflectie op eigen mogelijkheden en grenzen middels mind mapping - Sociale kaart - Praktijkorganisatie, taakverdeling

Module 5: Specifieke somatiek bij allochtone patiënten

Kennis:

 • Specifiek bij migranten veel voorkomende aandoeningen
 • Casuistiek bespreking van eigen patiënten

Vaardigheid:

 • Kennis opzoeken en delen
 • Verwijzen in eigen circuit

Module 6: Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK), stressklachten, depressie en angst

Kennis:

 • Culturele aspecten bij de diagnostiek en behandeling van SOLK, stress-gerelateerde, depressive en angststoornissen

Vaardigheid:

 • Bespreekbaar maken van psychosociale problemen met allochtone patienten
 • overeenstemming bereiken met patiënt over beleid bij SOLK
 • Gebruik van metaforen / aansluiten betekenisgeving patiënt in behandeling SOLK

Module 7: Chronisch psychiatrische patiënten

Kennis:

 • Achtergrondinformatie over chronische psychiatrie

Vaardigheid:

 • Communiceren met chronische psychotische patiënten en patiënten met een persoonlijheidsstoornis

Module 8: Met groep nader in te vullen (geldt alleen bij afname van gehele Masterclass)

Data

Op dit moment is geen Masterclass Huisarts in Achterstandswijk: Tobzorg of topzorg gepland.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van deze Masterclass kunt u contact opnemen met: 

Liesbeth van der Jagt (inhoudelijk), of via 088 - 506 56 15

Tessa Vocke (organisatorisch), of via 088 - 506 56 24