U bent hier

NHG-Leergang: De Kwetsbare Oudere (voor huisarts en praktijkondersteuner / -verpleegkundige)

Omdat het beleid van de overheid gericht is op het stimuleren dat ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie verblijven, ziet u steeds meer kwetsbare ouderen op het spreekuur in de huisartsenpraktijk. Hoewel huisartsgeneeskunde voor ouderen zich – zolang mensen vitaal zijn – inhoudelijk op veel onderdelen niet onderscheidt van huisartsgeneeskunde voor andere patiënten, kent de zorg voor deze kwetsbare groep toch een aantal bijzondere karakteristieken.

Hoe gaat u daadkrachtig aan de slag met Ouderenzorg? Werkt u samen met andere professionals? Met het ziekenhuis? Of met mantelzorgers? Is er samenwerking met de gemeente? Wie en wat heeft u daarbij nodig? En hoe communiceert u met elkaar?

Het NHG biedt onafhankelijke, actuele en praktijkgerichte nascholing voor huisartsen en praktijkondersteuners. De leergang voor is bedoeld voor koppels huisartsen en POH’s/praktijkverpleegkundigen, maar zij kunnen ook afzonderlijk inschrijven.

Wat biedt deze leergang u?

De leergang is bedoeld voor allround huisartsen en praktijkondersteuners / -verpleegkundigen, die meer kennis en vaardigheden willen verkrijgen in hun aanpak van de ouderengeneeskunde. Door interactieve werkvormen (groepsdiscussie, opdrachten in kleine groepen) en praktijkopdrachten kunt u uw persoonlijke en praktische competenties op het gebied van ouderengeneeskunde verdiepen en verbreden. U leert in een vaste groep met een vaste begeleider, en wat u aangereikt krijgt is direct toepasbaar in uw dagelijkse praktijk.

De leergang biedt een inspirerend programma onder leiding van artsen deskundig op het gebied van ouderengeneeskunde.

In vier verspreide bijeenkomsten van een dagdeel komen de grote gebieden in de ouderengeneeskunde aan de orde en daarmee het merendeel van de problemen. Kortom, een praktische leergang vol inspiratie, kleinschalig en van hoog niveau.

Opzet van de leergang

De leergang bestaat uit vier bijeenkomsten van vier uur. In samenwerking met de regionale nascholingspartners worden de bijeenkomsten op locatie gegeven. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen, afgewisseld met plenaire sessies. Deze uitdagende, praktische leergang is een aanvulling op de kennis en ervaring binnen uw vakgebied. Tijdens iedere bijeenkomst wordt door een inhoudsdeskundige een inleiding of een toelichting gegeven. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt u gevraagd een voorbereidende opdracht te maken.

Wat u kunt verwachten

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn in willekeurige volgorde:

 • multimorbiditeit,
 • functionele geriatrie,
 • proactieve zorg en het werken met een zorgbehandelplan,
 • een andere manier van omgaan met deze kwetsbare groep,
 • definitie van kwetsbaarheid,
 • registreren in het HIS en de sociale kaart,
 • polyfarmacie en therapietrouw,
 • cognitieve stoornissen aan de orde waaronder dementie,
 • delier en depressie,
 • samenwerken casemanager dementie,
 • afnemen MMSE,
 • mobiliteit, bewegen en vallen,
 • Advance Care Planning, praten over het naderend levenseinde .

Praktische informatie

Docenten:         
De leergang wordt gegeven deskundigen op het gebied van ouderengeneeskunde.

Accreditatie:   
De leergang is voor huisartsen en POH’s / PVK’en geaccrediteerd voor 16 uur.

Data, tijd en locatie:
De bijeenkomsten vinden plaats op een locatie in de regio. Kijk voor meer informatie op de NHG-Agenda of op de agenda van uw regionale organisatie.

Prijs:                              
Het NHG biedt onafhankelijke nascholing zonder winstoogmerk.
De deelnemersprijs van de leergang ‘de Kwetsbare Oudere’ wordt vastgesteld door de regionale organisatie die de leergang aanbiedt.

Inschrijving:  
Kijk voor informatie of de inschrijvingsmogelijkheden op de site van www.nhgscholing.nl