U bent hier

NHG StiP-cursus Weefseldonatie in de 1e lijn

Waarom een nascholing over weefseldonatie

Hoe vaak denkt u als huisarts aan de mogelijkheid van weefseldonatie bij uw patient? In de media is donatie een regelmatig terugkerend thema, en ook het recent aangenomen wetsvoorstel over actieve donorregistratie brengt het onderwerp weer volop in de schijnwerpers. Waarschijnlijk krijgt u in de komende jaren meer dan ooit te maken met vragen over weefsel- en orgaandonatie. Bij overlijden thuis is alleen weefseldonatie mogelijk, orgaandonatie vereist een ziekenhuis setting.

Deze nascholing geeft antwoord op veel voorkomende vragen, ontkracht mythes en onwaarheden, zorgt voor praktische ondersteuning bij het aanmelden van een potentiële donor, en is zeer interactief met casuïstiek, communicatietraining en tools voor implementatie in de eigen praktijk.

De nascholing helpt huisartsen om weefseldonatie als een vanzelfsprekend onderdeel van de patiëntenzorg en de zorg rondom het levenseinde te zien. Na afloop heeft de huisarts de kennis en vaardigheden die nodig zijn om weefseldonatie in de praktijk te kunnen uitvoeren.

Inhoud en onderwerpen

 • Kennisoverdracht met quiz, achtergrondinformatie over weefseldonatie, uitleg gebruik schouwenvelop
 • Inhoudelijk oefenen aan de hand van casuïstiek
 • Communicatievaardigheden
 • Wat is nodig om aan de slag te gaan in de eigen praktijk?

Na afloop van de nascholing

 • Heeft u voldoende inhoudelijke kennis over weefseldonatie en weet u hoe u de schouwenvelop gebruikt
 • Kunt u een donatiegesprek met nabestaanden voeren
 • Kunt u de stappen voor de weefseldonatie procedure uitvoeren
 • Weet u dat relevante informatie over weefseldonatie te vinden is op de NHG website, www.thuisarts.nl en de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting.
 • Kunt u overeenkomstig de wilsbeschikking het juiste gesprek voeren met de nabestaanden (een instemmings-, danwel toestemmingsgesprek), waarbij de wens van de overledene centraal staat.
 • Kunt u de nabestaanden informeren over de gang van zaken bij weefseldonatie.
 • Weet u ook wanneer u geen procedure opstart.

Praktische informatie

De NHG-nascholing Weefseldonatie wordt in uw regio georganiseerd door het NHG in samenwerking met een regionale partner, voor een groep van 20-50 deelnemers met 2 docenten. Deze cursus heeft een specifieke onderwijskundige opzet, en kan uitgevoerd worden voor een grotere groep dan bij een NHG StiP cursus gebruikelijk is. Per cursus wordt door de Nederlandse Transplantatie Stichting 300,- euro subsidie verstrekt. Hiervoor wordt een apart formulier toegevoegd. De cursus richt zich op implementatie in de eigen dagpraktijk en veronderstelt ook een rol voor de doktersassistente. Naast de dagpraktijk, is het ook mogelijk om deze cursus op huisartsenpost niveau aan te bieden. In dat geval worden de triagisten separaat geschoold. 

Doelgroep
De cursus is bestemd voor huisartsen.

Cursusdatum en tijd 
In overleg met de regionale partner die de cursus mee organiseert.

Locatie 
Nader overeen te komen. Kijk voor geplande cursussen op www.nhg.org > Agenda

Kosten 
Afhankelijk van de groepsgrootte, offerte op aanvraag. Per cursus wordt door de Nederlandse Transplantatie Stichting 300,- euro subsidie verstrekt.

Informatie en aanmelding 
U kunt zich wenden tot Yvonne Klapdoor, Office manager NHG-Nascholing (y.klapdoor@nhg.org, tel. 088 - 506 56 20).

Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd voor 2 uur.

Annuleren 
Annuleren is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot twee weken voor de aanvangsdatum. Bij latere annulering brengen wij de volledige kosten in rekening.