U bent hier

Oplossingsgerichte gespreksvoering in de spreekkamer

In de oplossingsgerichte benadering richt de huisarts zich niet op het probleem, maar gaat samen met de patiënt op zoek naar oplossingen. De oplossingen waarmee de patiënt vervolgens komt, passen in het referentiekader van die patiënt en hebben daardoor een positief blijvend effect. De oplossingsgerichte benadering is ontwikkeld in het Brief Family Therapy Center in Milwaukee (VS). In deze benadering richt de zorgverlener zich niet op het probleem, maar gaat samen met de patiënt op zoek naar oplossingen.

Door de techniek van oplossingsgericht werken toe te passen, zet je de patiënt op een ander spoor. Je stimuleert hem of haar meer te denken in oplossingen in plaats van problemen. Je bespreekt situaties met de patiënt waarin het probleem niet of minder aanwezig was. Vragen als Hoe deed je dat toen?'' of Hoe lukte het om...?'' helpen hierbij. De oplossingen waarmee de patiënt vervolgens komt, passen in het referentiekader van die patiënt en hebben daardoor een positief blijvend effect.

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor huisartsen en praktijkondersteuners bij de begeleiding van bijvoorbeeld:

  • patiënten met een chronische ziekte;
  • patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten;
  • klagende- en externaliserende patiënten, ongemotiveerde patiënten.

Opzet van de cursus

De cursus bestaat uit twee of drie bijeenkomsten waarin huisartsen vertrouwd raken met oplossingsgericht werken. Tussen de bijeenkomsten door (ca. 3 weken) passen de deelnemers de verworven kennis toe. In de tweede en eventueel derde bijeenkomst worden praktijkervaringen besproken en kan er verdiepend geoefend worden.

Waarom deelnemen?

De patiënt krijgt door de oplossingsgerichte benadering hoop en motivatie.

Het bespaart u zelf kostbare tijd en goedbedoelde, vaak niet door de patiënt opgevolgde, adviezen.

De deelnemer kan na afloop van de cursus:

  • de techniek van de oplossingsgerichte gespreksvoering toepassen;
  • de diverse patiëntengroepen herkennen waarbij deze methode geschikt is
  • de patiënt stimuleren met door de patiënt zelfbedachte interventies;
  • genieten van een effectievere gespreksvoering in de spreekkamer.

Cursusleiding

De cursus wordt gegeven door Mark Crouzen, klinisch psycholoog/psychotherapeut en master in Solution Focused Therapy, opleider/supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie, werkzaam bij het Diakonessenhuis te Utrecht en in eigen praktijk voor therapie, onderwijs en coaching.

Bij een grotere groep werkt hij samen met een ervaren collega.

Waar vindt de cursus plaats?

In een door u voorgestelde locatie of in een door het NHG uitgekozen locatie in uw regio.

Kosten

De prijs is afhankelijk van de gewenste omvang van de cursus en de groepsgrootte; offerte op aanvraag.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met NHG-nascholing per email via scholing@nhg.org.

Annuleringsvoorwaarden

Vanaf 1 januari 2020 hanteert het NHG de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • Na ondertekening van de offerte kan de cursus tot twee weken voor aanvang worden geannuleerd tegen 50% van de kosten* op basis van 10 deelnemers.
  • Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot aanvang van de cursus, wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

* Indien een NHG-Leergang na ondertekening van de offerte wordt geannuleerd tot twee weken voor aanvang van de Leergang, brengen we € 200,--administratiekosten in rekening.

Accreditatie

Accreditering is aangevraagd voor 6 punten bij twee dagdelen cursus, en 9 punten bij drie dagdelen cursus.

Voor actuele gegevens zie de NHG-nascholingsagenda.