U bent hier

Problem Solving Treatment

Heeft u ook patiënten met klachten op psychosociaal gebied? En wilt u ze actief ondersteunen bij het oplossen van hun problemen of met een gedrags¬verandering? Dan biedt de methodiek ‘Problem Solving Treatment’ u hiervoor diverse praktische handvaten.

Opzet van de cursus

Het aanleren en ervaren van het zelfsturend vermogen van de patiënt staat centraal. U leert hoe u patiënten kunt ondersteunen bij het ‘zelf’ plannen en uitvoeren van een gedragsverandering. U motiveert ze dus vooral om zelf actief aan de slag te gaan met hun eigen problematiek. Hierbij daagt u ze uit deze problemen zelf op te lossen en u laat ze ook de positieve werking van deze zelfsturing ervaren. U motiveert uw patiënten om naar oplossingen te kijken die buiten hun eerste directe aandacht liggen. Met de toepassing van PST levert u een duidelijke en herkenbare bijdrage aan ‘patient empowerment’. De cursus omvat 2 dagen van ieder 2 dagdelen verspreid over twee maanden. Tussentijds voert u praktijkopdrachten uit. Voor een optimale inte¬gratie en/of versterking van uw PST technieken is het mogelijk gebruik te maken van supervisie door een van de docenten tegen een aanvullende vergoeding.

Deze cursus is nu ook in aangepaste/verkorte vorm beschikbaar. NHG Scholing heeft op het gebied van de arts-patiënt communicatie een aanbod van intensieve cursussen en trainingen voor toepassing door medewerkers in de huisartsenpraktijk. Deze trainingen zijn nu ook in de regio te organiseren in verkorte vorm, vanaf één dagdeel.

Programma van de cursus

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Het adequaat toepassen van de zeven verschillende fasen van PST: verband leggen tussen klachten en problemen, probleem definiëren, haalbare doelen stellen, brainstormen, kiezen van een oplossing, verwezenlijking van de oplossing, en evalueren van de effecten van de uitvoering;
  • Het inzicht krijgen in de diverse mogelijke verbanden tussen de actuele klachten van patiënten met de bijbehorende problemen in het dagelijks leven;
  • De specifieke methodiek om patiënten tot zelfsturing en gedragsverandering aan te zetten;
  • Het herkennen van patiënten die mogelijk baat hebben van PST.

Waarom deelnemen?

De cursus PST is specifiek bestemd voor huisartsen en GGZ-medewerkers in de eerste lijn.

Waar vindt de cursus plaats?

In een door u voorgestelde locatie in uw regio.

Accreditatie

16 uur