U bent hier

Samenwerking aan Preventie in de Wijk

Producten Preventie in de Wijk: Toolkit, werksessie en e-learning

Als huisarts kent u genoeg patiënten met gezondheidsproblemen waar u lastig grip op krijgt. Ze melden zich met somatische of psychische klachten, maar de oorzaak heeft vaak eerder te maken met maatschappelijke problemen als overmatige stress, eenzaamheidsklachten of welzijnsproblematiek.

Deze problemen gaan vaak samen met een ongezonde leefstijl.

Het aantal mensen in de huisartsenpraktijk met complexe zorgvragen neemt toe. En dat terwijl de gemiddelde huisarts al overvraagd wordt. Verandering is daarom nodig. Het verbeteren van de samenwerking met andere disciplines in de wijk kan de huisarts ontlasten. Er komen bij de huisarts nu nog hulpvragen die mogelijk beter bij een andere hulpverlener in de wijk passen. Het bevorderen van preventie en verbeteren van leefstijl zijn enkele mogelijkheden om deze uitdagingen aan te kunnen gaan.

Hiervoor is samenwerking nodig tussen professionals uit de huisartsenpraktijk, collega’s uit andere eerstelijns disciplines, publieke gezondheid, sociaal domein  en wijkgerichte en populatiegerichte preventie. Hierbij versterken professionals elkaar door activiteiten uit te voeren, passend bij hun rol, expertise en mogelijkheden.

Preventie in de Buurt

In 2014 zijn RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het NHG gestart met het project Preventie in de Buurt. Dit project richt zich op het ondersteunen van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen.

Om u in uw werkgebied actief met het verbeteren van de samenwerking met andere eerstelijnsdisciplines en preventie in de wijk aan de slag wilt gaan, zijn uit dit project een drietal producten voortgekomen: een toolkit voor een werksessie Samenwerken in de Wijk, een werksessie/ Preventie in de Wijk en een e-learning/PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk.

Toolkit om zelf een werksessie ‘Samenwerken in de Wijk’ te organiseren

De toolkit biedt u handvatten voor de organisatie van een lokale werksessie. In 2017 en 2018 zijn onder begeleiding van het RIVM en NHG verspreid over Nederland 20 werksessies georganiseerd. De ervaringen en documenten die zijn ontwikkeld bij de organisatie van deze sessies zijn gebundeld in deze toolkit. In de toolkit vindt u:

  • Een programma voor de werksessie
  • Suggesties voor werkvormen
  • Diverse halffabricaten zoals een uitnodiging, vragenlijsten en casussen (op aanvraag per email)
  • Een tijdlijn voor de organisatie voor de werksessie
  • Tips voor het vervolg van de werksessie; waar moet u op letten?

De toolkit is gratis te downloaden op de site van het PidB.

Als u de werksessie met deze toolkit organiseert, zorgt u zelf voor het aanvragen van accreditatie.

Werksessie Preventie in de Wijk

In de werksessie Preventie in de Wijk wordt door 10-18 huisartsen en andere (zorg)professionals uit dezelfde wijk en met ambities om te gaan samenwerken rond een onderwerp op het gebied van preventie, onder begeleiding van een cursusleider/coach, de kwaliteiten en verbeterpunten van de samenwerking in kaart gebracht. Ook worden mogelijkheden en kansen van intensievere samenwerking besproken. Uiteindelijk wordt dit afgerond met werkafspraken en, indien mogelijk, een concreet samenwerkingsplan voor de eigen werksituatie.

Inhoud en onderwerpen van de werksessie:

  • Blik op de wijk
  • Blik op het netwerk (sociale kaart)
  • Onderlinge samenwerking; wat gaat goed, wat kan beter?
  • Afspraken en vervolgstappen

Als u de werksessie in deze vorm met een coach van het NHG organiseert, is deze automatisch geaccrediteerd voor 4 punten. Accreditatiepunten worden bijgeschreven voor huisartsen (Cluster ABC1), POH-S en POH-GGZ (NVvPO, LV-POH-GGZ) en doktersassistenten (CADP). Alle andere disciplines ontvangen certificaten. 

E-learning/PIN Samenwerken aan gezondheid in de wijk

Het NHG ontwikkelt al meer dan 20 jaar PIN’s. PIN staat voor Programma Individuele Nascholing, een e-learning programma voor huisartsen. De e-learning Samenwerken aan gezondheid in de wijk gaat dieper in op preventie en leefstijladvisering in de huisartsenpraktijk, de invloed van sociaal-maatschappelijke factoren op gezondheid, het ontrafelen van gezondheidsklachten met het 4-domeinenmodel en het concept positieve gezondheid, en informatie geeft over hoe de patiënt op de juiste plek terecht komt door samenwerken en verwijzen binnen de gemeente.

U kunt deze e-learning ook maken als voorbereiding op de werksessie.

De e-learning is voor huisartsen en POH geaccrediteerd voor 2 punten.

Praktische informatie werksessie

Doelgroep:

De werksessie is bestemd voor huisartsen, gemeentes, zorggroepen, GGD en ROS en andere professionals in de publieke gezondheid en sociaal domein

Cursusdatum en tijd:     

In overleg met de regionale partner die de cursus mee organiseert. Kijk op onze nascholingsagenda

Locatie:                           

Nader overeen te komen. 

Kosten:                      

€ 1100,- (op basis van 10 deelnemers, daarboven € 49,- per extra deelnemer)

Informatie en aanmelding:                   

U kunt zich wenden tot Tessa Vocke, officemanager NHG-Nascholing  (t.vocke@nhg.org, tel. 088 - 506 56 24) 

Accreditatie:                   

Accreditatie is verleend voor 4 uur voor de werksessie. Accreditatiepunten worden bijgeschreven voor huisartsen (Cluster ABC1), POH-S en POH-GGZ (NVvPO, LV-POH-GGZ) en doktersassistenten (CADP). Alle andere disciplines ontvangen certificaten. 

Annuleren:                       

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Praktische informatie PIN/e-learning

De PIN/e-learning Samenwerken aan gezondheid in de wijk is voor zorgverleners in de eerste lijn gratis. Deze e-learning vindt u hier