U bent hier

NHG StiP-cursus ADHD bij kinderen

Wat is een StiP-cursus?

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van 10-18 huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.

Waarom een StiP-cursus ADHD bij kinderen?

In deze cursus zal informatie en implementatie m.b.t. de NHG-standaard ADHD bij kinderen centraal staan.De NHG-Standaard ADHD bij kinderen geeft richtlijnen voor de herkenning, diagnostiek en behandeling van de aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (attention-deficit/hyperactivity disorder, ADHD) bij kinderen tot 18 jaar. De huisarts wordt vaak geconfronteerd met vragen rondom gedragingen van kinderen in verband met ADHD: ouders, leerkrachten of kinderen zelf vragen om diagnostiek en behandeling, (ortho)pedagogen of psychologen verzoeken ADHD-medicatie te initiëren, psychiaters en kinderartsen verzoeken deze medicatie te continueren. Er is veel maatschappelijke aandacht voor ADHD, vooral omdat er zorgen zijn over mogelijke overdiagnostiek en overbehandeling van ADHD bij kinderen en over de mogelijke schade (op lange termijn) van medicatie. Anderzijds zijn er ook zorgen dat huisartsen ADHD niet (tijdig) herkennen, waardoor kinderen onnodig lijden en hun functioneren negatief wordt beïnvloed. Deze standaard geeft de huisarts handvatten voor het herkennen van gedrag dat past bij ADHD, voor het in kaart brengen van de ernst van de gedragsproblematiek en voor het starten en controleren van de behandeling. Ook geeft zij aanbevelingen wanneer naar welke behandelaar verwezen moet worden. Samenwerking en afstemming met andere behandelaren is onontbeerlijk bij de diagnostiek en de behandeling van kinderen met gedragsproblemen in het kader van ADHD. Door middel van een kennistoets, casuïstiek en rollenspel zullen uw mogelijkheden met betrekking tot diagnostiek, behandeling en doorverwijzing m.b.t. ADHD bij kinderen meer helder worden.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursus in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Wilt u informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Tessa Vocke.

Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van ADHD bij kinderen

Wat zijn de kosten?

De kosten voor de regionale partner vindt u hier.

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Esther Kersbergen , tel. 088 - 506 56 19
Voor organisatorische informatie: Tessa Vocke, tel.088 - 506 56 24

Annuleringsvoorwaarden:

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 2 uur.