U bent hier

NHG StiP-cursus Buikklachten

Wat is een StiP-cursus

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen van een dagdeel voor groepen van 10-18 huisartsen met of zonder praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.

Waarom een StiP-cursus Buikklachten (Diverticulitis, PDS en Obstipatie)?

Omdat de NHG-Standaarden diverticulitis, prikkelbare darm en obstipatie bij anamnese en lichamelijk onderzoek elkaar overlappen is er voor gekozen deze drie standaarden samen te brengen in één StiP-cursus. Na afloop van de cursus is de deelnemer up to date over de meest recente kennis met betrekking tot de drie standaarden. Daarnaast zijn de belangrijkste belemmeringen in kaart gebracht met betrekking tot het implementeren van de standaarden in de eigen praktijk. De deelnemers gaan naar huis met een concreet plan voor hun eigen praktijk om deze belemmeringen weg te nemen.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursus in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Wilt u zich laten plaatsen op de wachtlijst of informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Tessa Vocke.

Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een expert op het gebied van Diverticulitis, PDS en Obstipatie).

Wat zijn de kosten?

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte kan, bij onvoldoende aanmeldingen, tot twee weken voor aanvang van de cursus kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen de termijn van twee weken tot één week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de cursus wordt het gehele bedrag (op basis van 10 deelnemers) doorberekend.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur.