U bent hier

NHG StiP-cursus Luchtwegproblemen (voor Praktijkassistenten)

‘Standaarden in de Praktijk’: Luchtwegproblemen

In navolging voor de StiP-cursussen voor huisartsen verzorgt NHG-scholing in samenwerking met de NVDA ook StiP cursussen voor praktijkassistenten. De cursussen ‘Standaarden in de Praktijk’ zijn nascholingen van een dagdeel voor groepen van 10-18 praktijkassistenten over standaarden in de huisartsenpraktijk waarin vooral de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde komt.

Opzet van de cursus

Tijdens de cursus van 1 dagdeel wordt op een interactieve wijze een aantal standaarden voor praktijkassistenten op het gebied van luchtwegproblemen: Hoesten, Astma/COPD en Rhinosinusitis behandeld. De deelnemers vergelijken hierbij hun eigen werkwijze met die van  groepsgenoten en vervolgens met de standaard. Op deze manier worden knelpunten zichtbaar en kunnen praktische plannen gemaakt worden hoe de richtlijnen nog beter geïmplementeerd kan worden.  Hierbij zullen vragen aan de orde komen zoals:

 • Welke patiënten moeten door naar de huisarts en hoe snel?
 • Welke patiënten kan ik met zelfzorgadvies helpen?
 • Hoe ga ik om met bezorgde patiënten? Hoe ik stel ik ze eventueel gerust?
 • Welke risico's op fouten zijn er voor mij, en hoe vermijd ik die?
 • Welke kennis wordt van mij verwacht (en hoe diepgaand)?
 • Welke vaardigheden heb ik nodig op deze onderwerpen?
 • Hoe onderhoud ik mijn kwaliteit over deze onderwerpen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de inhoud en de achtergronden van de in de cursus behandelde standaarden voor praktijkassistenten
 • Heeft de deelnemer zich kunnen bekwamen in aantal praktische vaardigheden met betrekking tot de in de cursus behandelde standaarden
 • Heeft de deelnemer kunnen oefenen in communicatieve vaardigheden met betrekking tot de in de cursus behandelde standaarden

Programma Luchtwegproblemen:  

 • Kennismaking en uitleg programma
 • Hoe doe ik het nu? Wat zou ik willen leren?
  Discussie in 2-3 tallen aan de hand van quickscan
 • Wat zeggen de standaarden?
  Presentatie: de NHG-Standaarden Hoesten, Astma/COPD en Rhinosinusitis; wat zijn de laatste inzichten?
 • Welke praktische vaardigheden zijn nodig?
  Oefenen met instructies inhalatiemiddelen, CRP meting
 • Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig?
  Geven van advies voorlichting over luchtwegproblemen; oefenen in 3 tallen  aan de hand van casuïstiek
 • Wat ga ik nu doen en hoe zorg ik dat dat gaat lukken?
  Plan maken in 2 tallen met behulp van checklist: hoe zorg ik voor een goede organisatie van mijn taken op dit gebied?
 • Afsluiting en evaluatie

Docent

De cursussen worden verzorgd door een expert op het gebied van het desbetreffende onderwerp doorgaans kaderhuisartsen.

Wanneer en waar?

De cursus wordt georganiseerd door de NVDA in samenwerking met NHG-scholing. De data en locaties  kunt u vinden op de site van de beide organisaties.

Wat zijn de kosten?

De kosten van de cursus zijn € 152,- per deelnemer per dagdeel voor de cursus en cursusmaterialen inclusief verblijfkosten.

Leden van de NVDA krijgen een korting van € 50,-    

Accreditatie

De cursus is voor 4 uur geaccrediteerd via de NHG instellingsaccreditering.