U bent hier

StiP-cursus Ulcus cruris en Compressie therapie voor praktijkassistentes en POH

‘Standaarden in de Praktijk’: Het ulcus cruris en Compressie therapie

In navolging voor de StiP-cursussen voor huisartsen verzorgt NHG-scholing in samenwerking met de NVDA ook StiP cursussen voor praktijkassistenten. De cursussen ‘Standaarden in de Praktijk’ zijn nascholingen van een dagdeel voor groepen van 10-18 praktijkassistenten over standaarden in de huisartsenpraktijk waarin vooral de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde komt.

Opzet van de cursus

Tijdens de cursus van 1 dagdeel wordt op een interactieve wijze een aantal standaarden voor praktijkassistenten behandeld op het gebied van behandeling en diagnose van het ulcus cruris : welke typen zijn er, herkenningspunten van de verschillende soorten en de verschillende zwachteltechnieken. De deelnemers vergelijken hierbij hun eigen werkwijze met die van  groepsgenoten en vervolgens met de standaard. Op deze manier worden knelpunten zichtbaar en kunnen praktische plannen gemaakt worden over hoe de richtlijnen nog beter geïmplementeerd kan worden. Hierbij zullen vragen aan de orde komen zoals:

 • Wat zegt de standaard
 • Welke type zwachtels zijn er?
 • Wanneer kies ik voor welke zwachtel?
 • Wat is nu goed zwachtelen?

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus:

 • Is de deelnemer op de hoogte van de inhoud en de achtergronden van de in de cursus behandelde standaarden voor praktijkassistenten.
 • Heeft de deelnemer zich kunnen bekwamen in een aantal praktische vaardigheden met betrekking tot de in de cursus behandelde standaarden
 • Heeft de deelnemer kunnen oefenen in communicatieve vaardigheden met betrekking tot de in de cursus behandelde standaarden

Programma ulcus en zwachteltechnieken:

 • Kennismaking en uitleg programma
 • Hoe doe ik het nu? Wat zou ik willen leren?
 • Wat zeggen de standaarden?
  • Presentatie
   • De NHG-Standaard ulcus cruris: zwachtelen en wat is er dan nog meer
   • Vaatstelsel
   • Het ulcus cruris
   • Manieren van het geven van compressie (Richtlijn protocollaire wondzorg)
 • Welke praktische vaardigheden zijn nodig?
  • Herkennen van het type ulcus
  • Oefenen met verschillende zwachteltechnieken in 2 tallen
 • Welke communicatieve vaardigheden zijn er nodig?
  • Geven van advies en voorlichting over de noodzaak van compressie therapie bij oedeem en een ulcus.
 • Afsluiting en evaluatie

Docent

De cursussen worden verzorgd door een expert op het gebied van het desbetreffende onderwerp doorgaans Decubitus- en wondconsulent.

Een groep van 18 deelnemers wordt begeleid door 2 docenten.

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze cursus in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Wilt u informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio of zich laten plaatsen op de wachtlijst (open inschrijving), neem dan contact op met Sylvia Vroman. Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda.

Wat zijn de kosten?

Accreditatie

Deze cursus is voor 4 uur geaccrediteerd via de NHG instellingsaccreditering.