U bent hier

Verkorte NHG StiP-cursus Hygiëne en Infectiepreventie

Waarom een cursus Hygiëne en Infectiepreventie

Wereldwijd bestaat een belangrijke behoefte om verspreiding van micro-organismen die slecht behandelbare infecties veroorzaken zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft dus ook infectiepreventie in de huisartsenpraktijk, waar de prevalentie van de MRSA en andere multiresistente bacteriën toeneemt en de huisarts en haar medewerkers steeds vaker geconfronteerd worden met bv. de Vogelgriep.

Het NHG heeft samen met de KNOV de bestaande WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk herzien. Hoewel algemeen geaccepteerde principes uitgangspunt zijn, blijkt er een groot verschil te bestaan tussen de ideale omstandigheden voor infectiepreventie en de dagelijkse praktijk. Gebrek aan bewijs, de benodigde tijd en investering, het idee dat je nooit infecties in de praktijk ziet spelen daarbij een rol.

De cursus geeft informatie over dit thema, geeft u ruimte om de situatie in uw praktijk te vergelijken met andere collega’s en helpt u om ervaren knelpunten zodanig aan te pakken dat zowel voor uw patiënten als uw collega’s de veiligheid rondom het oplopen van infecties zo optimaal mogelijk wordt bevorderd.

Inhoud en onderwerpen

  • Inleiding: Is het verschil tussen theorie en praktijk overbrugbaar
  • Hygienisch werken ( persoonlijke bescherming, aseptisch werken, handhygiene, reiniging apparatuur ( mobiel) en veel gebruikt instrumentarium, accidenteel bloedcontact en afvoer medisch afval.
  • Microbiologische thema’s: BRMO ( MRSA, ESBL)
  • Verantwoord logistiekmanagement door de huisarts

Werkwijze

  • Illustratie van risico-inschatting mbv casuistiek
  • Invullen van korte vragenlijst t.a.v. toepassing van infectiepreventie in de eigen praktijk.
  • Discussie in groepjes van 4 personen over de resultaten van de ingevulde vragenlijsten aan de hand van stappenplan (knelpunten, prioriteiten, oplossingen)
  • Plenaire terugkoppeling vanuit de groepjes
  • Plenaire discussie 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor huisartsen en praktijkassistenten.

Praktische informatie voor de individuele deelnemer

Deze cursus wordt aangeboden via de Regionale partners/ opdrachtgevers in samenwerking met het NHG. 
Het is mogelijk dat deze cursus (nog) niet aangeboden wordt in uw regio. U kunt uw interesse dan kenbaar maken aan uw Regionale partner zodat zij de cursus opnemen in hun scholingsaanbod óf u kunt deze cursus op uw eigen locatie organiseren. Neem dan contact op met Tessa Vocke, officemanager NHG-Scholing (t.vocke@nhg.org, tel 088 - 506 56 24)

Praktische informatie voor de regionale partners/opdrachtgevers

Doelgroep:  De cursus is bestemd voor huisartsen en praktijkassistenten
Cursusdatum, locatie en tijd:  In overleg te bepalen
Kosten:     Afhankelijk van de groepsgrootte, offerte op aanvraag. Meer informatie vindt u hier.
Informatie en aanmelding:U kunt zich wenden tot Tessa Vocke, officemanager NHG-Scholing  (t.vocke@nhg.org , tel. 088 - 506 56 24)
Accreditatie:    Accreditatie is aangevraagd voor 2 uur 

Wat is een StiP-cursus?

De cursussen ‘Standaard in de Praktijk’ zijn actuele en onafhankelijke nascholingen voor groepen van 10-18 huisartsen en/of praktijkmedewerkers over actuele onderwerpen of standaarden in de huisartsenpraktijk. Daarin komt met name de praktische toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk aan de orde.