U bent hier

Starten met Stoppen (vervolgcursus)

Waarom een vervolgcursus Starten met Stoppen

De NHG-Standaard Stoppen met roken geeft richtlijnen voor diagnostiek en beleid om rokers op een effectieve manier te adviseren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Om geregistreerd te blijven dient u zich periodiek te herregistreren. In periodes van vijf jaar toont u aan dat uw kennis en ervaring actueel is.

De NHG vervolgcursus 'Starten met stoppen' is aangeboden voor erkenning binnen het Kwaliteitsregister Stop met Roken

De stoppen-met-roken scholing van het NHG, voor huisartsen en/of praktijkmedewerkers, is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken. Dit kwaliteitsregister is ontwikkeld door het Partnership Stop met Roken, een samenwerkingsverband uit het gezondheidszorgveld. Het is gebaseerd op de Zorgmodule Stoppen met Roken waarin de norm voor goede zorg bij stoppen met roken is beschreven. Professionals die bekwaam zijn in het geven van intensieve begeleiding bij het stoppen met roken kunnen zich registreren in het kwaliteitsregister. Na 2013 zullen de ingangseisen strenger worden en zullen de ingeschrevenen zich moeten voorbereiden op de herregistratie na 5 jaar: 15 geaccrediteerde nascholingspunten in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar en daarnaast het leveren van 100 uren Stoppen met Roken begeleiding in 5 jaar, verspreid over minimaal 5 jaar.

http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/registratieproces/#phase3

Wanneer en waar?

Het NHG organiseert deze verdiepingscursus van een dagdeel in samenwerking met een regionale partner en/of met open inschrijving. Deze cursus staat op dit moment niet gepland. Wilt u zich laten plaatsen op de wachtlijst of informatie ontvangen over organisatie van deze cursus in uw regio, neem dan contact op met Sylvia Vrooman.

Docent

De cursus wordt verzorgd door een huisartsgeneeskundig expert op het gebied van motiverende gespreksvoering.

Wat zijn de kosten?

Meer weten?

Voor inhoudelijke informatie: Marie-Louise Jansen, tel. 088 - 506 56 16
Voor organisatorische informatie: Sylvia Vrooman tel. 088 - 506 56 25

Annuleringsvoorwaarden

Na ondertekening van de offerte door de regionale partner kan tot vier weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Binnen vier weken wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus betaalt u bij open inschrijving €30,- administratiekosten, na deze datum betaalt u de volledige cursuskosten.

Accreditatie

De cursus is geaccrediteerd voor 4 uur. Kijk voor de actuele gegevens in de nascholingsagenda op www.nhg.org