U bent hier

Epicondylitis

Cluster: 
L. Bewegingsapparaat
Status: 
Actueel - 2009

M60

Deze NHG-Standaard zit in een nieuwe jas.

De NHG-Standaard Epicondylitis is ook na te slaan op de nieuwe website NHG-Standaarden en behandelrichtlijnen (bèta). Voorlopig worden beide versies actueel gehouden. Laat ons weten wat u ervan vindt.

Epicondylitis M60 (Maart 2009)

Epicondylitis lateralis en medialis humeri: aandoeningen van de origo van de pols- en vingerextensoren respectievelijk -flexoren, die gepaard gaan met pijn op of rond de epicondylus lateralis respectievelijk medialis.

Richtlijnen diagnostiekNaar de tekst van de NHG-Standaard

AnamneseNaar de tekst van de NHG-Standaard

Vraag naar:

 • lokalisatie en ernst van de pijn en eventuele uitstraling;
 • wijze van ontstaan, duur en beloop van de klachten;
 • invloed van rust of bewegen op de klachten, en het beloop over de dag;
 • vermoedelijke oorzaak volgens de patiënt;
 • mate van hinder en provocerende factoren en de gevolgen daarvan (zoals ziekteverzuim) bij de dagelijkse activiteiten en op het werk;
 • zelfzorg en behandeling tot nu toe;
 • eerdere episodes, en beloop en eventuele behandeling daarvan;
 • factoren die de prognose ongunstig beïnvloeden: bijkomende nekklachten, hoge lichamelijke en psychische belasting;
 • afspraken met de bedrijfsarts.

Lichamelijk onderzoekNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Laat de patiënt de pols (vanuit neutrale positie en met gestrekte elleboog) tegen weerstand in dorsaal respectievelijk palmair flecteren en informeer daarbij naar (toename van) pijn op of rond de epicondylus.
 • Palpeer de epicondylus ter lokalisatie van de pijn.

EvaluatieNaar de tekst van de NHG-Standaard

Stel de diagnose epicondylitis als pijn optreedt op of rond de epicondylus (eventueel met uitstraling naar de proximale onderarm) bij de volgende drie situaties:

 • bewegingen van de pols;
 • dorsaal of palmair flexie van de pols tegen weerstand in, bij gestrekte elleboog;
 • druk op of rond de epicondylus.

Bij atypische bevindingen (zoals pijn elders in de elleboog, bewegingsbeperking): overweeg andere elleboogaandoeningen.

Bij (uitstralende) pijn in bovenarm, schouder en/of nek: overweeg schouder- of nekaandoeningen.

Richtlijnen beleidNaar de tekst van de NHG-Standaard

Voorlichting en adviezenNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Vermoedelijke oorzaak is overbelasting van de polsstrekkers of -buigers.
 • Het is niet te voorspellen of de klachten kort of lang blijven bestaan.
 • Na een half jaar is 80% van de patiënten (vrijwel) hersteld en na een jaar 90%.
 • Van geen enkele behandelmethode is aangetoond dat deze de duur van de klachten verkort.
 • Het is het beste de natuurlijke genezing af te wachten.
 • Absolute rust van de arm is niet noodzakelijk. Laat de belasting afhangen van de mate van hinder bij belasting.
 • Bewegen met pijn vertraagt de genezing niet. Als de pijn toeneemt of niet meer te verdragen is, is vermindering van de activiteiten aangewezen.
 • Adviseer bij epicondylitis lateralis voorwerpen met gebogen elleboog onderhands te dragen en bij epicondylitis medialis bovenhands.
 • Adviseer bij werkgerelateerde problemen of belemmeringen contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Niet-medicamenteuze behandelingNaar de tekst van de NHG-Standaard

Spalken, braces en andere hulpmiddelen voor fixatie van de elleboog, extracorporele shockwave, lasertherapie en acupunctuur worden niet aanbevolen.

Medicamenteuze behandelingNaar de tekst van de NHG-Standaard

 • Adviseer desgewenst voor pijnstilling paracetamol, als tweede keus, of bij onvoldoende resultaat, een op de huid aan te brengen NSAID, en als derde keus oraal ibuprofen, diclofenac of naproxen.
 • Corticosteroïdinjecties worden afgeraden:
  • Door deze injectie kan de patiënt sneller (vrijwel) pijnvrij zijn dan bij afwachten (na twee tot zes weken acht tot negen tegenover drie van de tien patiënten pijnvrij).
  • De klachten komen daarna echter vaak terug, waardoor de kans op herstel op de langere termijn juist kleiner is dan bij afwachten (na een jaar zeven tegenover acht tot negen van de tien pijnvrij).
  • Overweeg een corticosteroïdinjectie bij een patiënt die na zes weken onvoldoende herstel ervaart, snelle verlichting van de klachten wenst en het nadelige effect op de langere termijn accepteert.

VerwijzingenNaar de tekst van de NHG-Standaard

Fysiotherapeutische behandelmethodes en operatieve interventies worden niet aanbevolen.