U bent hier

Kernsets cardiometabole aandoeningen

De kernsets voor CVRM, Chronische nierschade en Obesitas zijn sinds november 2013 beschikbaar. Het is een belangrijke stap voorwaarts in het gestructureerd, uniform en eenvoudiger vastleggen en verwerken van patiëntgegevens.

Bij patiënten met meerdere chronische aandoeningen (comorbiditeit) is er vaak een overlap in de te registreren gegevens. Voor cardiometabole aandoeningen zijn deze overlappende parameters nu duidelijk op de verschillende samenvattingskaarten gemarkeerd. Zorgverleners kunnen hierdoor in één oogopslag zien wat al geregistreerd is bij de andere aanwezige aandoeningen.

Minimaal benodigde gegevens

Vaak leggen zorgverleners meer gegevens vast dan op de samenvattingskaarten weergegeven. Welke gegevens dat zijn is in sterke mate individueel bepaald. Met het vaststellen van deze kernsets willen de betrokken organisaties duidelijk maken welke gegevens minimaal noodzakelijk zijn. Een juiste registratie van deze data faciliteert communicatie met andere hulpverleners en met patiënten. De data dienen verder als basis voor rapportage en vergelijking. Ook de kwaliteit van de zorg kan op basis van deze data getoetst en gerapporteerd worden.

Ontstaan kernsets

Om de registratie omtrent de behande­ling van patiënten met DM type 2 te vereenvoudigen en uniformeren is in 2011 al een lijst van medische gegevens voor de diabeteszorg gedefinieerd door NHG, LHV, NDF (Nederlandse Diabetes Federatie) en DVN (Diabetesvereniging Nederland): de e-Diabetes Kernset. In navolging hierop heeft een groot aantal partijen gewerkt aan het vaststellen van op elkaar afgestemde gegevenssets voor de andere cardiometabole aandoeningen en voor COPD en Astma.

Betrokken organisaties

De organisaties die de gegevenssets hebben vastgesteld zijn NHG, NDF, DVN, Platform Vitale Vaten, Hart&Vaatgroep, NSN (Nierstichting), NVN (Nierpatiënten Vereniging Nederland), NfN (Nederlandse federatie voor Nefrologie), PON (Partnerschap Overgewicht Nederland),  Obesitas Vereniging en LAN (Long Alliantie Nederland). Gedurende het hele traject is nauw samengewerkt met NICTIZ en het Kwaliteits Instituut i.o. De samenvattingen van de kernsets en de uitgebreidere beschrijvingen zijn te vinden op de websites van alle betrokken organisaties.

Downloaden samenvattingskaartjes kernsets

 In november 2013 werd een brief en toelichting verspreid onder huisartsenpraktijken. Deze zijn hieronder te downloaden: