U bent hier

LESA COPD

De LESA geeft aanbevelingen voor de samenwerking van huisartsen en verschillende paramedici bij de diagnostiek en begeleiding van patiënten met COPD en houdt daarbij rekening met verschillen in taken en verantwoordelijkheden van de verschillende beroepsgroepen.

Kernpunten

  • De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) COPD is het resultaat van overleg tussen huisartsen en paramedische beroepsgroepen over gedeelde zorg aan patiënten met COPD.
  • De LESA heeft tot  doel dat er regionaal werkafspraken worden gemaakt tussen huisartsen en paramedici teneinde (de samenwerking bij) de behandeling van de patiënt met COPD te optimaliseren.
  • De LESA sluit aan bij de vigerende richtlijnen over COPD voor deze beroepsgroepen. De landelijke standaarden die betrekking hebben op COPD worden door de participerende beroepsgroepen onderschreven.
  • Uitgangspunt van de LESA is een kwalitatief goede zorg voor patiënten met COPD in de eerstelijnszorg, uitgaande van competenties van en regionale afspraken tussen (huis)artsen, (long)verpleegkundigen, paramedici en patiënten.

 

Deze LESA COPD is ontwikkeld in het kader van het project PACK (Paramedische zorg bij Chronisch zieken- Kennis voor de huisarts) samen met het NPI (Nederlands Paramedisch Instituur), kenniscentrum paramedische zorg.